Gå til indhold

Boligskattereglerne fra 2024

De nye boligskatteregler, der træder i kraft fra 2024, betyder blandt andet lavere satser på både ejendomsværdiskat og grundskyld for dig som boligejer.

Fra 2024 kommer der nye boligskatteregler, der både medfører lavere ejendomsværdiskattesatser og lavere gennemsnitlige grundskyldspromiller i langt de fleste kommuner. De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2017 forliget Tryghed om boligbeskatning. På denne side kan du læse mere om de nye boligskatteregler og få et overblik over, hvad der kommer til at ske med din boligskat fra 2024.

 

Satserne for både ejendomsværdiskat og grundskyld sænkes

Det er din ejendomsvurdering, der danner grundlag for beskatningen af din bolig. En del boligejere vil opleve, at deres nye ejendomsvurdering, som udsendes fra september 2021, er højere end den nuværende vurdering, der er fra 2011/2012. Det skyldes blandt andet, at boligpriserne er steget de seneste år.

For at undgå, at de højere vurderinger vil medføre højere samlet boligskat for dig som boligejer, er det aftalt at sænke satserne for både ejendomsværdiskatten og grundskylden med virkning fra 2024.

 

Selv hvis din ejendom er steget meget i værdi, får du ikke en skattestigning

Hvis du som boligejer – selv med de lavere skattesatser – umiddelbart står til at stige i skat, får du en skatterabat, så boligskatten alligevel ikke stiger. Det kan fx være tilfældet, hvis din ejendom er steget meget i værdi de seneste år.

Skatterabatten betyder, at din boligskat ikke stiger i 2024 i forhold til, hvis boligskattereglerne gældende i 2023 var blevet videreført.

Skatterabatten gælder ikke for nye boligkøbere fra 2024, da de – i modsætning til nuværende boligejere – kan planlægge deres boligøkonomi efter de nye skatteregler.

Læs mere om skatterabat på Vurderingsportalen

 

Skattestigninger kan indefryses

Efter 2024 vil både ejendomsværdiskatten og grundskylden følge vurderingen af henholdsvis din bolig og din grund. Det vil sige, at hvis din vurdering falder, falder din skattebetaling også.

Hvis værdien af din bolig – og dermed din samlede boligskat – stiger efter 2024, kan du indefryse stigningen. Indefrysningen betyder, at du som boligejer kan få udskudt en del af betalingen af din boligskat. På den måde undgår du, at din skatteregning pludselig stiger. Det indefrosne beløb vil først blive afregnet, når du sælger din bolig. Det er også muligt at betale stigninger i boligskatten løbende.