Gå til indhold

Tal og metode

Her finder du statistikker, satser og beregninger

Statistik

Se en række beskrivelser af det store statistiske talmate­riale, der findes om skatter og afgifter.

Satser

Find skatte- og afgiftssatserne fordelt på love samt et omfattende materiale om kommuneskatterne.

Regnemetoder

Find dokumentation af de regnemetoder, som bruges til at vurdere virkningerne af ændringer i skatte- og afgiftspolitikken.