Gå til indhold

Retningslinjer om aktiv information

Skatteministeriet ønsker at bidrage til øget åbenhed i den offentlige sektor. Skatteministeriet hjemmeside er derfor i overensstemmelse med dette princip.

På Skatteministeriets hjemmeside findes information om følgende:

  • Skatteministeriets organisation og de underliggende institutioner.
  • Aktuelle nyheder, fx om politiske aftaler på Skatteministeriets område, om nye rapporter og analyser og om andre relevante aktiviteter eller forhold.
  • De aktuelle skatte- og afgiftslove.
  • Skatteministeriets lovforslag, høringssvar samt vedtagne love og bekendtgørelser.
  • Svar til Folketinget og Skatteudvalget.
  • Tal og statistik, herunder om indkomstfordeling, provenuoversigter, skatteberegninger, familietypeeksempler, kommuneskatter, afgiftsberegninger samt satser og beløbsgrænser.
  • Skatteministeriets publikationer, redegørelser, analyser og rapporter.
  • Information om den siddende skatteminister, herunder CV og billeder, samt ministerens udgifter og aktiviteter.

Ovenstående retningslinjer er udarbejdet i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013, der trådte i kraft den 1. januar 2014.