Gå til indhold

Whistleblowerordning

På denne side finder du oplysninger om whistleblowerordningen i Skatteministeriets departement. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold i Skatteministeriets departement.

Hvis du har mistanke om skattesnyd, sort arbejde eller ulovlig arbejdskraft, skal du henvende dig til Skattestyrelsen, da sådanne forhold ikke kan behandles i whistleblowerordningen.

Hvis din indberetning vedrører forhold i Skatteforvaltningen (Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen eller Administrations- og Servicestyrelsen), Spillemyndigheden eller Skatteankestyrelsen skal du henvende dig til whistleblowerordningen i den myndighed, som forholdet vedrører.


Whistleblowerloven begrænser ikke gældende regler om offentlige ansattes ytringsfrihed. Det betyder, at man i udgangspunktet har ret til at ytre sig som privatperson, uanset om man er offentligt eller privat ansat.

Inden du indgiver en indberetning til whistleblowerordningen, opfordres du til at læse Vejledning for whistleblowere, hvor du bl.a. kan du læse mere om, hvilke forhold der kan indberettes om.

Du bør altid have viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold i Skatteministeriets departement, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Bemærk, at whistleblowerordningen i Skatteministeriets departement også kan bruges, hvis du har oplysninger om alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område. Det uafhængige It-tilsyn på Skatteministeriets område vil blive underrettet om din henvendelse. It-tilsynet vurderer, om en henvendelse giver tilsynet anledning til at foretage yderligere behandling.

Skatteministeriets whistleblowerpolitik

Se Skatteministeriets whistleblowerpolitik

Statistik vedr. indberetning

Jf. whistleblowerlovens § 27 skal departementet mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Se statistik for whistleblowerordningen

Indberetningsportal for departementet

Send en indberetning

Den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet

Du kan også foretage en indberetning via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, i stedet for til Skatteministeriets departements ordning.

Du kan læse mere om eksterne whistleblowerordninger i Justitsministeriets Vejledning for whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser.

Ifølge whistleblowerloven skal Skatteministeriet dog opfordre til, at indberetninger vedrørende Skatteministeriets departement sker til departementets egen ordning, såfremt forholdet, der indberettes om, kan behandles effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.