Gå til indhold

Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteministeriets departement.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at departementet mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Der skal offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse.

Oplysningerne for den 1. november 2023 t.o.m. den 30. april 2024 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Skatteministeriets departement i perioden 1. november 2023 – 30. april 2024
Antal modtagne indberetninger

Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet

Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
0 0 0 0 -

Kilde: Skatteministeriets departement

 

Oplysningerne for den 1. maj t.o.m. den 31. oktober 2023 fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Whistleblowerstatistik for Skatteministeriets departement i perioden 1. maj 2023 – 31. oktober 2023
Antal modtagne indberetninger

Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet

Antal afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
0 0 0 0 -

Kilde: Skatteministeriets departement