Gå til indhold

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger på Skatteministeriet.

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

Tlf: 33 92 33 92
Mail: skm@skm.dk

CVR.nr. 34 73 04 66
EAN.nr. 5798000033955

Henvendelser til ministeren
Henvendelser til Skatteministeriet pressefunktion

Skatteministeriet kan ikke tage imod personlige henvendelser uden en forudindgået aftale. 

Sikker kommunikation med Skatteministeriet

Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede. Indeholder din henvendelse personfølsomme oplysninger om en person, kan du henvende dig via digital post eller sende os en sikker e-mail.

Du kan sende digital post til Skatteministeriet fra virk.dk, hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed. Som borger kan du sende digital post til os via borger.dk.

Gå til borger.dk
Gå til virk.dk

Du kan også sende Skatteministeriet en sikker e-mail, som er krypteret med NemID, til adressen skm@skm.dk. Dit e-mail-program skal understøtte sikker e-mail, og du skal bruge Skatteministeriets certifikat til at kryptere e-mailen. 

Hent Skatteministeriets certifikat
Læs mere om sikker e-mail på nemid.nu

Aktindsigt

Ønsker du at søge om aktindsigt, kan du skrive til adressen aktindsigt@skm.dk. Du vil derefter høre fra os inden for syv arbejdsdage.

Spørgsmål om din skat

Hvis du henvender dig med et spørgsmål, der specifikt angår dine eller din virksomheds skatteforhold, bedes du kontakte den specifikke styrelse, som har ansvar for det skatteområde, du har spørgsmål til. Drejer det sig fx om indregistrering af en bil, er det Motorstyrelsen, du skal kontakte, og har du spørgsmål til dine personlige skatter, er det i Skattestyrelsens regi. 

Kontakt Gældsstyrelsen
Kontakt Vurderingsstyrelsen
Kontakt Skattestyrelsen
Kontakt Toldstyrelsen
Kontakt Motorstyrelsen

Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Skatteministeriet har udpeget én databeskyttelsesrådgiver for Skatteministeriets koncern. 

Du kan kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@sktst.dk
  • Ved brev: Hannemanns Allé 25, 2300 København S, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”

Organisatorisk er databeskyttelsesrådgiveren forankret i Skattestyrelsen.

Læs mere om databeskyttelse i vores privatlivspolitik

Whistleblowerordning

Skatteministeriet har en whistleblowerordning, som du kan bruge til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører departementet. 

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Skatteministeriets departement, samt hvis du er samarbejdspartner eller ansat hos en samarbejdspartner, som departementet har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med.

Skatteforvaltningen, der består af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen, har også en whistleblowerordning.

Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen har ligeledes whistleblowerordninger. Oplysninger skal indsendes via whistleblowerordningen i den myndighed, som oplysningerne vedrører.

Læs mere om whistleblowerordningen