Gå til indhold

De nye ejendomsvurderinger

De nye ejendomsvurderinger udsendes til boligejerne fra september 2021 og frem og bruges til at fastsætte de værdier, du som boligejer skal betale skat af.

Som boligejer betaler du to typer skat af din ejendom. Du betaler skat af ejendomsværdien (ejendomsværdiskat) og skat af grundværdien (grundskyld). For at fastsætte de værdier, du skal betale skat af, bliver der både lavet en offentlig ejendomsvurdering og en offentlig grundvurdering.

De nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud til boligejerne i etaper fra september 2021 og frem.

Datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger består af en lang række nye og forbedrede data om din ejendom og dit område. Data indsamles fra forskellige offentlige registre, og som noget nyt får du som ejer mulighed for at se de centrale data om din ejendom, inden den bliver vurderet.

 

 

""

Nyt forsigtighedsprincip beskytter dig som boligejer

I forbindelse med udsendelse af de nye ejendomsvurderinger er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, fordi en ejendom ikke har en ’sand’ handelsværdi, blandt andet fordi købere og sælgere typisk har forskellige krav og forventninger til, hvad den ’rigtige’ handelspris er. Der er med andre ord en naturlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af værdien af både ejendomme og grunde. Denne usikkerhed vil komme dig som boligejer til gode. Forsigtighedsprincippet indebærer nemlig, at det beløb, du skal betale boligskat af (dit beskatningsgrundlag), sættes 20 procent lavere end din ejendoms- og grundvurdering.

 

 

""

Ejendomsvurderingen og din boligskat

De nye ejendomsvurderinger kan danne grundlag for beskatningen af din bolig fra 2021 og frem.

De fleste boligejere vil dog i 2021-2023 stadig betale ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen fra 2001 plus 5 procent eller ejendomsvurderingen fra 2002.

Hvis den nye ejendomsvurdering, som du modtager fra 2020 fratrukket forsigtighedsnedslaget på 20 procent, er lavere end disse historiske værdier, vil du opleve, at ejendomsværdiskatten falder.

Fra 2021 betaler du dermed ejendomsværdiskat af den laveste af følgende tre værdier:

  • Ejendomsvurderingen 1/1-2001 plus 5 procent
  • Ejendomsvurderingen 1/1-2002
  • Ejendomsvurderingen for 2020 minus 20 procent

Læs mere om ejendomsvurderinger og boligskat på Vurderingsportalen

 

Du får penge tilbage, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering

De tidligere ejendomsvurderinger har været videreført siden 2011. Hvis du som boligejer har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020, kan du se frem til at få den for meget betalte boligskat tilbage med renter.

Hvis du derimod har betalt skat af en for lav vurdering, bliver du ikke opkrævet ekstra boligskat med tilbagevirkende kraft.