Gå til indhold

Boligejere får automatisk indefrosset grundskyldsstigninger

Mange boligejere modtager i disse dage ejendomsskattebilletter for andet halvår af 2018 fra kommunen. På ejendomsskattebilletten fremgår det, at eventuelle stigninger i grundskylden over 200 kr. automatisk indefryses og fratrækkes opkrævningen. Indefrysningsordningen er en del af forliget Tryghed om boligbeskatningen, som et bredt flertal i Folketinget vedtog sidste år.

Mange danske boligejere modtager i disse dage nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2018. Det fremgår af ejendomsskattebilletten, at boligejere, der oplever stigninger i grundskylden over 200 kr. i 2018, automatisk får indefrosset stigningen.

Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Beløbet, der nu indefryses og fremgår af ejendomsskattebilletten for 2. halvår, svarer til stigningen i grundskyld for hele 2018.

Det skyldes, at grundskylden for 1. halvår blev opkrævet uden indefrysning, da lovgrundlaget for ordningen på daværende tidspunkt ikke var vedtaget i Folketinget.

Lovforslaget er nu vedtaget, og alle boligejere vil således årligt modtage en opgørelse, der viser det indefrosne beløb – både det indefrosne beløb for indeværende år og det samlede beløb for alle år.

Det er ikke muligt at fravælge indefrysning under den midlertidige ordning i 2018-2020.

I 2021 vil beløb, der er indefrosset under den midlertidige ordning, blive overført til en permanent indefrysningsordning, medmindre boligejeren fravælger det. Et fravalg vil betyde, at beløb, der er indefrosset i 2018-2020, vil forfalde til betaling.

Indefrysningsordningerne er en del af forliget Tryghed om boligbeskatningen, som er blevet vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget.

Læs mere om den midlertidige indefrysningsordning her.

Læs mere om de nye boligskatteregler, der træder i kraft i 2021, her.