Gå til indhold

Danske skattesanktioner indføres over for nye lande på EU’s sortliste over skattely

Fire nye lande – blandt andet Rusland – er opført på sortlisten, mens andre lande er udgået fra observationslisten. Regeringen vil indføre danske skattesanktioner for alle de sortlistede lande.

Lækager som Panama Papers, der afslørede hvordan virksomheder og enkeltpersoner undgik beskatning ved at placere indkomster og formuer i skattelylande, fik i 2017 EU til at skærpe kampen mod skatteunddragelse og skatteundgåelse. Det skete blandt andet i form af oprettelsen af en fælles sortliste over skattely-lande sammen med konkrete tiltag rettet mod landene for at lægge pres på dem.

De lande, som optræder på sortlisten, lever ikke op til EU’s kriterier om skattegennemsigtighed, fair beskatning og implementering af OECD-standarder. Samtidig opererer EU med en observationsliste, der lister lande, der ikke overholder alle EU’s kriterier, men har forpligtet sig til at efterleve kriterierne inden for en fastsat tidsfrist.

”Det er helt og aldeles uacceptabelt at placere penge i skattely for at slippe for at betale skat. Både sort- og oberservationslisten fungerer som et entydigt, stærkt og fælles signal fra alle EU-lande om at kæmpe mod skatteunddragelse og skatteundgåelse,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Sort- og observationslisten opdateres halvårligt i EU, senest i februar 2023. Det fremgår af de opdaterede lister, at tre lande er flyttet fra observationslisten til sortlisten. Det drejer sig om De Britiske Jomfruøer, Costa Rica og Rusland – ligesom Marshalløerne også føjes til sortlisten, som efter opdateringen består af 16 lande.

Lande, der optages på sortlisten. vil blive underlagt EU-koordinerede skattesanktioner i form af defensive foranstaltninger, der har til formål at lægge yderligere pres på landene, for at de tilretter deres nationale lovgivning.

Folketinget behandler aktuelt et lovforslag om opdatering af listen over lande, som skattesanktionerne gælder for. Lovforslaget omfatter de lande, som aktuelt står på sortlisten, med undtagelse af Rusland, hvor der i dag ikke kan gennemføres skattesanktioner på grund af den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Rusland.

Efter Ruslands optagelse på sortlisten har skatteministeren derfor den 3. maj fremsat et lovforslag om at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Rusland. Det vil betyde, at Rusland også kan omfattes af de danske skattesanktioner.

Der er tilføjet tre nye lande til observationslisten, som er Albanien, Aruba og Curaçao. Samtidig er fjernet fire lande fra observationslisten, nemlig Barbados, Jamaica, Nordmakedonien og Uruguay. Det sker, fordi landene nu efterlever samtlige kriterier.

”Det er glædeligt at registrere, at de fire lande nu lever op til samtlige af EU’s kriterier i forhold til bl.a. skattegennemsigtighed og fair beskatning. Det er et konkret billede på, at overvågningen af og dialogen med landene på listerne fører til reelle forandringer i den rigtige retning på skatteområdet,” siger Jeppe Bruus.