Gå til indhold

Enighed om stramning af afgiftsreglerne for leasing af biler

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at stramme reglerne for genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift ved leasing af biler. Det skal dæmme op for en leasingfinte, der betyder, at leasingbiler kan pålægges registreringsafgift af kunstigt lave vær-dier.

Som et led i regeringens og Dansk Folkepartis aftale om omlægning af bilafgifterne er der enighed om at stramme afgiftsreglerne ved leasing og udlejning af biler.

Det skal sætte en stopper for en ”leasingfinte”, der har betydet, at leasingbiler er blevet pålagt registreringsafgift af kunstigt lave værdier.

”Vi har set for mange eksempler på leasingbiler, der kører rundt på de danske veje uden at betale registreringsafgift. Det er naturligvis helt urimeligt, og det er glædeligt, at vi nu kan dæmme op for den slags kreative afgiftskonstruktioner. Stramningen har samtidig givet os nogle penge i hænderne, som vi har brugt på at sænke registreringsafgiften på trafiksikre biler til danskerne. Det kan man kun glæde sig over som skatteminister”, siger Karsten Lauritzen.   

Konkret er aftaleparterne enige om at indføre regler om, at der for fx leasingselskabers biler skal ske en genberegning af den afgiftspligtige værdi efter fire måneder baseret på handelsværdien. Genberegningen skal ske uanset, om der sker videresalg af det enkelte køretøj.

Hvis genberegningen viser, at den afgiftspligtige værdi efter fire måneder er højere end den afgiftspligtige værdi ved indregistreringen, vil der ske en efteropkrævning. På den måde vil aftaleparterne sikre, at leasingbiler ikke pålægges registreringsafgift ud fra en kunstigt lav værdi.

Samtidig er aftaleparterne enige om at indføre regler om, at der ved videresalg af fx leasingselskabers køretøjer til en pris, der overstiger den afgiftspligtige værdi ved indregistreringen, opkræves yderligere registreringsafgift. Det skal sikre, at også salg inden fire måneder omfattes af stramningen.

De aftalte stramninger af leasingreglerne medfører administrative byrder for erhvervslivet, og derfor er regeringen og Dansk Folkeparti også enige om at gennemføre en evaluering af stramningerne på leasingområdet i 4. kvartal 2018 for at sikre, at erhvervslivet ikke pålægges unødige byrder.

Faktaark - Stramning af leasingreglerne