Gå til indhold

Fortsat fremgang i regnskabet for statens skatter og afgifter

Skatteministeriet har i dag offentliggjort et forbedret årsregnskab for 2022. Det fremgår, at de regnskabsmæssige usikkerheder er betydeligt reduceret.

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har i en årrække vurderet, at der var væsentlig usikkerhed om regnskabet for statens indtægter fra skatter og afgifter.

På den baggrund har Skatteministeriet gennem de seneste år arbejdet intenst med at styrke området og nedbringe usikkerhederne i årsregnskabet for statens indtægter. Arbejdet er foregået i en tæt og konstruktiv dialog med Rigsrevisionen.

Regnskabsaflæggelsen for 2022 viser en betydelig forbedring i forhold til årsregnskabet for 2021. Flere forhold, som Rigsrevisionen tidligere har kritiseret, er enten løst eller håndteret, så de ikke længere udgør en væsentlig usikkerhed for regnskabet. Blandt andet er opgørelsen af statens inddrivelsesfordringer forbedret, og fejlene på renteområdet er mere end halveret, ligesom Skatteforvaltningen har styrket kontrollerne, som understøtter, at de regnskabsbærende it-systemer fungerer effektivt.

Der er dog fortsat usikkerheder i regnskabet som følge af udfordringer i forvaltningen og relateret til kontrolmiljøet for regnskabsaflæggelsen.

Skatteministeren er tilfreds med den fortsatte forbedring af regnskabet, men understreger, at der er behov for at fastholde fokus på at styrke kontrolmiljøet for regnskabsaflæggelsen.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi igen i år kan aflægge et forbedret regnskab for statens indtægter for skatter og afgifter. I 2023 vil vi arbejde videre med at styrke kontrolmiljøet omkring regnskabsaflæggelsen og have fuldt fokus på at reducere de usikkerheder, som udestår. I den forbindelse ser jeg frem til at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde med Statsrevisorerne og Rigsrevisionen”, siger Jeppe Bruus.

Læs årsregnskabet her.