Gå til indhold

It-tilsynet offentliggør ny redegørelse om skattevæsenets it-område

I sin årlige redegørelse for 2022 opsummerer It-tilsynet sine overordnede anbefalinger til Skatteministeriets it-område. Over halvdelen af anbefalingerne er allerede implementeret, og skattevæsenet er godt i gang med at stabilisere området.

It-tilsynet opsummerer i sin årlige redegørelse en række centrale udfordringer, som tilsynet har identificeret på skattevæsenets it-område i det forgangne år. It-tilsynets undersøgelser har i 2022 haft særlig fokus på fem af de mest komplekse it-projekter i Skatteforvaltningen samt to udvalgte emner af mere tværgående karakter.

”Jeg glæder mig over, at It-tilsynet har oplevet en Skatteforvaltning med fuldt ledelsesmæssigt fokus på at løse problemerne. Det er også min oplevelse. Men jeg er også enig i, at der fortsat ligger meget store opgaver foran os,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Skatteministeriet har allerede gennemført over halvdelen af It-tilsynets anbefalinger fra 2021 og 2022. Samtidig er Skatteministeriet i gang med at implementere resten af anbefalingerne.

”Jeg hæfter mig især ved It-tilsynets konstatering af, at flere af de store, komplekse it-projekter er stabiliseret og følger planerne. Det er med til at øge tilliden til Skatteforvaltningen. Der er dog fortsat tale om projekter med høj risiko, hvilket vi er meget opmærksomme på.” siger Jeppe Bruus. 

It-tilsynet blev oprettet i januar 2021, og redegørelsen for 2022 er således tilsynets anden. It-tilsynet afrapporterer en gang årligt om sine aktiviteter i en offentlig redegørelse til skatteministeren, som kan danne grundlag for drøftelser med Folketinget og derved være med til at styrke den parlamentariske kontrol af området.

Læs hele It-tilsynets redegørelse her.

 

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk