Gå til indhold

Nye lovforslag indeholder skattelettelser til 4 ud af 5 boligejere fra 2024

Skatteministeriet har netop sendt to lovforslag i høring om de nye ejendomsskatteregler, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2024. De nye regler betyder bl.a. skattelettelser for i alt 10 mia. kr. til boligejerne fra 2023 til 2024. Samtidig vil der blive tilbagebetalt 13,5 mia. kr. til de boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020.

Skatteministeriet har netop sendt to lovforslag om de nye ejendomsskatteregler i høring. Forslagene skal ses i sammenhæng med de nye ejendomsvurderinger og udmønter dele af forliget Tryghed om boligskatbeskatningen (boligskatteforliget), som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2017.

”Fire ud af fem boligejere kan se frem til at slippe billigere i ejendomsskat, mens de resterende får en rabat, som sikrer imod, at skatterne stiger. Det har været afgørende for os, at de nye ejendomsvurderinger ikke fører til økonomisk utryghed for boligejerne. Særligt i disse tider er jeg glad for, at langt de fleste faktisk vil få flere penge mellem hænderne”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Størstedelen af de gældende ejendomsskatteregler videreføres i en ny ejendomsskattelov. Det gælder dog ikke reglerne om skattestoppet på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningen for hhv. ejendomsværdiskatten og grundskylden.

I stedet vil der som følge af boligskatteforliget træde nye regler i kraft i form af lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld, en skatterabat fra 2024 samt muligheden for at indefryse eventuelle stigninger.

Skatteomlægningen sker på foreløbige vurderinger

I lovforslagene fremgår det, at skatteomlægningen i 2024 sker på foreløbige beskatningsgrundlag. Det skyldes, at det ikke er muligt at udsende nye 2022-vurderinger, der ligger til grund for ejendomsskatterne, inden 2024.

For ejendomsejerne betyder det, at der potentielt vil ske efterregulering af deres ejendomsskatter, når de modtager den endelige 2022-vurdering.

Over 1 mio. vurderinger sendes ud i år

Vurderingsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at udsende de første nye ejendomsvurderinger for 2020. Der er allerede udsendt ca. 150.000 vurderinger, og i 2023 vil der efter planen blive udsendt over 1 mio. flere vurderinger. Blandt andet vil ejere af ejerlejligheder og sommerhuse få deres vurdering i år. For særligt komplicerede ejendomme vil vurderingerne først blive udsendt i 2024.

Hele udsendelsesplanen kan ses her

Når boligejerne modtager deres nye vurdering, tilbagebetales for meget betalte ejendomsskatter for perioden 2011-2020, hvis der er betalt skat af en for høj historisk vurdering i denne periode. Foreløbigt forventes det, at der skal tilbagebetales 13,5 mia. kr. til boligejerne.

Læs mere om de samlede tilbagebetalinger af ejendomsskatter her

Lovforslagene fremsættes i foråret 2023

Høringsperioden løber frem til den 24. februar 2023, hvorefter lovforslagene forventes fremsat i foråret 2023. De nye ejendomsskatteregler foreslås med enkelte undtagelser at have virkning fra den 1. januar 2024.

Læs mere om indholdet af de nye ejendomsskatteregler i lovforslaget i følgende faktaark:

Se lovforslaget i sin helhed på Høringsportalen 

Se, hvad de nye ejendomsskatteregler betyder i din kommune med Skatteministeriets beregner

Læs om de nuværende ejendomsskatteregler

Planen for udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger og den tekniske implementering af de nye ejendomsskatteregler holder overordnet set fortsat, men der er tale om højrisikoprojekter med risiko for forsinkelser og fordyrelser.