Gå til indhold

Nyt udspil skal bekæmpe vanvidskørsel og genskabe tryghed på vejene

Regeringen præsenterer i dag udspillet ”Vanvidskørsel skal stoppes”, der skal styrke og løfte den nuværende indsats mod vanvidskørsel. Udspillet indeholder ni initiativer, der blandt andet omfatter flere strafskærpelser, en udvidet mulighed for konfiskation af vanvidsbiler og kørekort samt en styrket indsats mod stråmænd ved leasing.

Gennem den seneste tid har der været en række skrækkelige eksempler, hvor personer uden omtanke kører vildt, ustyrligt og over dobbelt så hurtigt som tilladt i tæt befærdede områder. Der er tale om en hensynsløs adfærd, der udsætter menneskers liv for fare, og som i enkelte tilfælde har haft fatale konsekvenser. Myndighedernes nuværende indsats trænger til et løft med flere stærke redskaber til effektivt at få sat ind mod vanvidskørsel.

Justitsminister Nick Hækkerup, transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov fremlægger derfor i dag et nyt udspil. Med ni målrettede tiltag vil regeringen styrke myndighedernes muligheder for at sætte hurtigt og hårdt ind mod vanvidskørsel og sikre trygheden på de danske veje. Vanvidskørsel skal stoppes

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Vanvidskørsel er bundegoistisk, meningsløs og livsfarlig adfærd, som i for lang tid har fundet sted på de danske veje. Derfor skal biler brugt til vanvidskørsel som hovedregel fremover beslaglægges på stedet, og billistens kørekort skal inddrages med det samme. Uanset ejerforhold. I den forbindelse har vi nu lavet en fast definition af, hvad vanvidskørsel er, så der ikke nogen tvivl om, hvornår politiet skal beslaglægge biler og inddrage kørekort. Herudover kan vanvidsbilister se frem til markant skærpede straffe. Vi skal have trygheden tilbage på vejene – vanvidskørsel skal stoppes.”

Transportminister Benny Engelbrecht udtaler:

"Det er afgørende, at vi har tillid til hinanden i trafikken. At vi passer på hinanden og respekterer de gældende love og regler, når vi færdes på vores veje og stier. Derfor er det fuldstændig uacceptabelt, at vi efterhånden har set mange eksempler på vanvidskørsel, hvor bilisten udsætter uskyldige trafikanter for overhængende fare, og som er en direkte trussel mod den civiliserede adfærd, vi normalt har i trafikken herhjemme. Derfor har vi allerede i efteråret igangsat et arbejde med at få stræknings-ATK på Storebæltsforbindelsen og i Øresundstunnelen, hvor der har været flere episoder med vanvidskørsel. Regeringen ønsker at sætte hårdt ind mod vanvidskørsel. Det fremgik også af statsministerens nytårstale. Derfor præsenterer vi nu flere yderligere initiativer, der skal sikre, at det igen bliver trygt at færdes i trafikken."

Skatteminister Morten Bødskov udtaler:

”Vi har set eksempler på, at vanvidsbilister har kørt rundt i store leasede biler. Derfor skal vi have strammet skruen over for branchen med grundigere kontrol. Vi giver samtidig en række leasingselskaber mulighed for at tjekke deres kunder mere grundigt, inden selskaberne udleverer dem nøglerne til en ny bil med en stor motor.”

Læs udspillet her. 

Baggrund:

Initiativerne er opdelt i to fokusområder:

Vanvidsbiler skal væk fra gaden. Biler anvendt til vanvidskørsel skal fremover i videst muligt omfang beslaglægges af politiet med det samme, uanset hvem der ejer bilen, så bilerne senere kan konfiskeres og bortauktioneres. Samtidigt skal der sættes ind mod anvendelsen af stråmænd ved leasing, der i dag gør det for let for folk at snyde sig adgang til en bil.

Skærpede straffe ved vanvidskørsel. Farligheden og alvoren ved vanvidskørsel skal afspejles i de udmålte straffe. Der skal sendes et tydeligt signal om, at vi som samfund ikke vil acceptere, at vores gader og veje bliver usikre og utrygge steder at færdes, og derfor skal straffen skærpes ved høje hastighedsforseelser, kørsel efter frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel og ved ulovlig kapkørsel og chikanekørsel, der hindrer politiets arbejde.      

Definition på vanvidskørsel

Vanvidskørsel omfatter følgende forseelser, der må anses for særligt alvorlige og med en særlig høj farlighed:

  • uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.)

  • uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.)

  • forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252)

  • særlig hensynsløs kørsel

  • kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t

  • kørsel med mindst 200 km/t uanset hastighedsgrænsen

  • spirituskørsel med en promille over 2,00.

Oversigt over initiativerne:

1. Konfiskation af biler ved vanvidskørsel         

2. Styrket indsats mod stråmænd ved leasing 

3. Kortere sagsbehandlingstid i grove ATK-sager (automatisk trafikkontrol) 

4. Styrket fokus på samarbejde mellem politiet og kommunerne om trafikmæssige foranstaltninger         

5. Øget kontrol med leasingselskaber i en afgiftsmæssig sammenhæng        

6. Skærpet straf ved høje hastighedsforseelser                           

7. Skærpet straf ved kørsel efter frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel       

8. Skærpet straf ved ulovlig kapkørsel og chikanekørsel, der hindrer politiets arbejde          

9. Eftersyn af strafniveauet i grove tilfælde af vanvidskørsel 

Pressekontakt:

Justitsministeriet:
Presserådgiver Jakob Kronborg, tlf. 5085 2172, jac@jm.dk

Transportministeriet:
Pressemedarbejder Sofie Amalie Rasmussen, tlf. 7226 7198sar@trm.dk

Skatteministeriet:
Pressechef Sten Kristensen, tlf. 7237 4120skri@skm.dk