Gå til indhold

Skatteminister: Bedre velfærd og grønne ambitioner kræver penge i kassen

Fornuftige skatteforslag er med til blandt andet at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. Den skæve bo- og gaveafgift rulles derfor tilbage, siger skatteministeren.

Bedre velfærd, et markant løft til det grønne område, bedre sundhed og et mere retfærdigt Danmark.

Det er resultatet af den finanslovsaftale, som regeringen har lavet med sine støttepartier.

”Det er vores klare ambition, at vi som regering ønsker at trække Danmark i en anden retning og skabe et stærkere velfærdssamfund. Det gør vi med den finanslovsaftale, vi nu har lavet”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Han siger samtidig, at det er nødvendigt med finansiering, når målene skal indfris til næste år.

”Vi er helt åbne om, at det er nødvendigt at skaffe penge i kassen – for eksempel fordi vi nu fjerner omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. Bedre uddannelser koster penge, og det ønsker regeringen at prioritere”, siger Morten Bødskov.

Finanslovsaftalen indebærer blandt andet, at beskatningen på fri telefon fastholdes, lempelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte tilbagerulles, hovedaktionærnedslaget afskaffes og forældrekøb under virksomhedsordningen ophører.

”Det er alle forslag, der er med til at indfri vores ambitioner om bedre velfærd, og som indebærer en mere socialt retfærdig skattepolitik. Vi får bedre forhold for vores børn i daginstitutionerne, folkeskolen får et løft, og det grønne område bliver prioriteret markant”, siger Morten Bødskov.

Partierne bag næste års finanslov har samtidig besluttet at forhøje tobaksafgiften og hæve afgiften på plastikemballage.

”Det er samlet set en finanslov, der prioriterer velfærden, det grønne og danskernes sundhed. Det koster, og vi har fundet en række indtægter, som skal være med til at trække Danmark i den rigtige retning. Især bo- og gaveafgiften er en helt urimelig skattelettelse til dem, der i forvejen har mest”, siger skatteministeren.

Han glæder sig samtidig over, at afgiften på væddemål og onlinekasino øges.

”Vi er nødt til at tøjle spilleområdet bedre, end vi gør i dag. Derfor er det vigtigt, vi sætter ind her”, siger Morten Bødskov.

Se faktaark om lempeligere indfasning af elbiler her.

Se faktaark om forlængelse af lav elafgift til opladning her.

Se faktaark om grønne firmabiler her.

Se faktaark om stramning af beskatning af leasede firmabiler her.

Se faktaark om håndtering af finansieringsudestående vedrørende registreringsafgiften her.

Se faktaark om tredeobling af afgift på bæreposer og engangsservice her.

Se faktaark om afgift på e-cigaretter her.

Se faktaark om højere tobaksafgifter her.

Se faktaark om forhøjelse af loft på aktiesparekontoen her.

Se faktaark om forhøjelse af afgift på væddemål og onlinekasino her.

Se faktaark om fastholdelse af beskatning af fri telefon her.

Se faktaark om genindførelse af registreringsafgift på fly her.

Se faktaark om ensartet bo- og gaveafgift her.

Se faktaark om indeksering af visse afgifter her.

Se faktaark om PVC-afgift her.

Se faktaark om afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen her.

Se faktaark om afskaffelse af hovedaktionærnedslaget her.

Se faktaark om justering af regler ved beskatning af nedsættelse af gæld her.

Se faktaark om justering af regler ved opgørelse af aktieavancer her.