Gå til indhold

Skatteministeriet viderefører krav til lokaler med offentlig adgang

Epidemikommissionen har indstillet, at Skatteministeriet viderefører reglerne om krav til bl.a. størrelse og indretning for ministeriets lokaler med offentlig adgang.

Bekendtgørelse nr. 42 af 15/01/2021 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 blev ophævet den 15. april 2021.

Da der på Skatteministeriets ressortområde findes lokaler, som offentligheden har adgang til, fx told- og motorekspeditioner, som har været omfattet af lokalerestriktionerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 42 af 15/01/2021, videreførte Skatteministeriet den bestemmelse, som vedrører, hvilke krav der stilles til indretningen og størrelsen af lokalet, samt kravet til, at medarbejdere og andre personer tilknyttet lokalet skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Bestemmelsen blev videreført i bekendtgørelse nr. 1205 af 08/06/2021 om restriktioner for lokaler på Skatteministeriets ressortområde i forbindelse med håndtering af covid-19. Da restriktionerne fortsat er gældende, skal Skatteministeriet videreføre de pågældende regler.

Foranlediget af den politiske Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021 er der enighed om, at der indgås ensartede forlængelser til og med 31. august 2021 af de restriktioner, der skal gælde sommeren over.

Endelig lempes arealkravene fra 4 m2 til 2 m2 pr. 1. august 2021 i bekendtgørelsen i overensstemmelse med Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. af 11. juni 2021.

Se Epidemikommissionens indstilling her