Gå til indhold

Ti års kontrolindsats mod social dumping har skabt markante resultater. Indsatsen styrkes nu yderligere

Skattestyrelsen har siden 2012 afsluttet knap 16.000 sager i indsatsen mod social dumping, hvoraf omtrent 5.500 førte til en regulering. Kontrollerne rammer mere præcist end tidligere, og nu skal indsatsen styrkes med endnu flere kontrolmedarbejdere.

Skattestyrelsen gør nu status på de sidste 10 års kontrolindsats mod social dumping, hvor politiet, Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet på daglig basis arbejder tæt sammen og gennemfører kontrolaktioner, der skal sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Siden 2012 har Skattestyrelsen afsluttet ca. 16.000 sager i indsatsen mod social dumping. Og knap 5.500 af sagerne har ført til en efterfølgende regulering. Bygge- og anlægsbranchen stod for den største andel med reguleringer i godt 2.700 sager.

”Resultaterne af det fælles myndighedssamarbejde i kampen mod social dumping er flotte og vigtige. Det er nemlig helt afgørende for sammenhængskraften og det økonomiske fundament i vores samfund, at der er respekt for spillereglerne på det danske arbejdsmarked. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at arbejde foregår efter danske regler på skatte- og afgiftsområdet. Derfor er kontrolmedarbejdernes indsats meget betydningsfuld,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Og de sidste års styrkede indsats på området bærer frugt. Bl.a. viser en opgørelse fra maj 2022, at den styrkede kontrol på området virker. Alene sidste år førte indsatsen til, at der blev udsendt opkrævninger for over 300 mio. kr. Det hidtil højste beløb i den tid, myndighedssamarbejdet har eksisteret.

Regeringen er i gang med at reformere skattekontrollen i Danmark. Reformen udrulles i fire etaper frem til 2024, og nu tager regeringen initiativ til fjerde og sidste etape, hvor bl.a. indsatsen mod social dumping bliver styrket yderligere. Indsatsen blev også styrket i første etape af reformen med bl.a. oprettelsen af et nyt center mod sort økonomi og social dumping, som er placeret i Frederikssund.

”Vi skal fastholde og udbygge det stærke myndighedssamarbejde om at sikre danske spilleregler på arbejdsmarkedet. Derfor er det også et vigtigt element i kontroludspillet, at 35 nye skattemedarbejdere blandt andet skal arbejde med at bekæmpe social dumping og sort økonomi. Det håber jeg, at et politisk flertal vil bakke op om,” siger skatteminister Jeppe Bruus.   

Læs mere om Skattestyrelsens indsats mod social dumping:
Flest sager om social dumping i bygge- og anlægsbranchen, september 2022
Indsatsen mod social dumping giver rekordhøje skatteopkrævninger, maj 2022

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk