Gå til indhold

Antallet af spilafhængige danskere er mere end fordoblet de seneste fem år

En ny rapport viser, at næsten 500.000 danskere har pengespilsproblemer. Det er mere end en fordobling siden 2016. Skatteministeren varsler nye initiativer, der skal bekæmpe spilafhængighed.

Udbredelsen af spilafhængighed er siden 2016 steget markant.

Det er konklusionen i en ny rapport, der har set på udviklingen i pengespilsproblemer i Danmark de seneste fem år.

Antallet af spilafhængige danskere er særligt steget blandt personer med lav eller moderat grad af spilproblemer.

Stigningen betyder, at flere end 10 pct. af voksne danskere i dag har en grad af spilafhængighed svarende til næsten 500.000 personer. Samtidig viser tallene for børn og unge (12-17 år), at 6 pct. har pengespilsproblemer svarende til ca. 24.500 personer.

Skatteminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på rapportens resultater og vil indkalde til en politisk drøftelse af nye initiativer, som skal bekæmpe spilafhængighed.

”Den udvikling, vi ser på spilområdet, er stærkt bekymrende. Vi ved, at spilafhængighed kan have store og langvarige konsekvenser, og at især børn og unge er udsatte. Tallene viser tydeligt, at vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe spilafhængighed. Jeg vil derfor drøfte nye initiativer på spilområdet med Folketingets partier senere på året, så vi kan få vendt udviklingen,” siger han.

Det er fastlagt i den politiske af aftale om bekæmpelse af spilafhængighed fra 2017, at der skal gennemføres en undersøgelse af pengespil og pengespilsproblemer hvert 5. år i Danmark. Det er den, som i dag offentliggøres.

Undersøgelsen om udbredelsen af spilafhængighed er lavet af Rambøll på vegne af Spillemyndigheden under Skatteministeriet og kan læses her:

Sammendrag af de vigtigste resultater
Undersøgelse af pengespil og pengespilsproblemer i Danmark 2021
Bilag 1: Metodebeskrivelser
Bilag 2: Spilbeskrivelser
Bilag 3: Spørgeskema for national survey
Bilag 4: Spørgeguide for kvalitative interviews
Bilag 5: Reklamers effekt på spiladfærd
Bilag 6: Supplerende figurer og tabeller

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk