Gå til indhold

Bred aftale om finansloven sikrer fortsættelse af massive investeringer i skattevæsenet

Regeringen er sammen med SF, LA, RV og DF enige om, at Skatteministeriets bevilling på finansloven for 2023 skal udgøre i alt 11,4 mia. kroner i 2023. Samtidig styrkes skattekontrollen i Danmark.

Med aftalen om finansloven for 2023 er et bredt flertal af Folketingets partier enige om at fortsætte de seneste års investeringer i skattevæsenet både i 2023 og årene fremover. Med aftalen afsættes 11,4 mia. kr. i 2023. Det forudsættes, at der findes et finansieringsbidrag på 0,2 mia. kr. i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en flerårsaftale for skattevæsenet. Det samlede bevillingsniveau for Skatteministeriet vil således udgøre 11,6 mia. kr. i 2023.

”Gennem de seneste år er der foretaget massive investeringer i skattevæsenet. Det har været nødvendiggjort af udfordringer med bl.a. gældsinddrivelse og ejendomsvurderinger, og det vil fortsætte de kommende år. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om, at vi kan fortsætte de massive og nødvendige investeringer i vores skattevæsen”, siger skatteminster Jeppe Bruus.

Med aftalen om finansloven for 2023 forsættes arbejdet med at reformere skattekontrollen i Danmark. Centralt i reformen er ansættelsen af 1.000 nye medarbejdere og oprettelsen af 8 nye skattecentre. Med finansloven for 2023 sikres 200 mio. kr. til fjerde og sidste etape af reformem af skattekontrollen i Danmark. Dermed sikres ansættelsen af de sidste 250 nye medarbejdere og åbningen af skattecentre i Svendborg og Frederikshavn.

Aftalen om finansloven for 2023 udmønter samtidig midler fra arbejdsmiljøaftalen indgået mellem regeringen og et flertal af Folketingets partier den 30. marts 2023. Med arbejdsmiljøaftalen afsættes ca. 55 mio. kr. årligt i 2023-2026 til at videreføre og videreudvikle Skattestyrelsens deltagelse i den fælles myndighedsindsats mod social dumping.

Læs hele aftalen om Finanslov for 2023 her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk