Gå til indhold

Bred aftale: Skattereform kickstarter grøn omstilling

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative er enige om en grøn skattereform, der reducerer udledningen af drivhusgasser med 0,5 mio. ton frem mod 2025. Det skal ske gennem højere og mere ensartede afgifter. Erhvervslivet får samtidig bedre betingelser for at skabe nye grønne arbejdspladser. Derudover nedsættes en ekspertgruppe, der skal skabe rammerne for en ensartet afgift af alle klimabelastende udledninger.

Danmark står overfor en markant grøn omstilling de kommende år. Regeringen og partierne bag aftalen om en grøn skattereform er enige om at gennemføre initiativer, der reducerer udledningen af drivhusgasser med 0,5 mio. ton frem mod 2025.

Aftalen understøtter virksomhedernes grønne omstilling med knap 6 mia. kr. Regeringen og aftalepartierne er samtidig enige om, at man i 2023 fastlægger rammerne for en ensartet CO2e-afgift på alle klimabelastende udledninger.

”Det er en aftale, der gør Danmark grønnere. De omlægninger, vi laver, er gennemtænkte, så både erhvervsliv og danskerne kan nå at indstille sig på de nye tiltag. Dansk erhvervsliv har en afgørende rolle i den grønne omstilling, så vi i fællesskab kan fortsætte med at skabe vækst og masser af nye grønne arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for, at det er en bred aftale, vi har lavet, der sætter den grønne omstilling i et nyt gear, ”siger skatteminister Morten Bødskov.

Den grønne skattereform skal ifølge aftalen ske i to faser for at sikre den mest omkostningseffektive vej til at opnå 70 pct.-målsætningen.

”Vi skal i mål med 70 pct-målsætningen. Men det må ikke ske på en måde, hvor vi glemmer vores stærke velfærdssamfund og mange danske virksomheder og arbejdspladser. Vi skal sikre en grøn omstilling af samfundet og erhvervslivet – ikke en afvikling. Derfor er jeg selvsagt glad for, at vi med de to aftalte faser understøtter, at vi omstiller Danmark til vores nye grønne virkelighed på den mest omkostningseffektive måde”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Med første fase af den grønne skattereform indføres en højere og mere ensartet afgift på CO2e-udledninger. Forhøjelsen indfases fra 2023 til 2025. For mineralogiske processer samt landbrug og gartneri indfases afgiften først i 2025. Det skyldes, at brancherne er energiintensive og særligt konkurrenceudsatte.  

Aftalepartierne er enige om, at anden fase skal fastlægge rammerne for en ensartet beskatning af af alle klimabelastende udledninger. Til at udforme den model er regeringen og aftalepartierne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal delafrapportere i 2021.

Læs mere

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk