Gå til indhold

Danmark og Frankrig indgår skatteaftale til fordel for borgere og virksomheder

Regeringen har indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med den franske regering, der vil være til stor gavn for både dan-skere bosiddende i Frankrig og for danske virksomheder.

Danmark og Frankrig har gennem en længere periode haft konstruktive forhandlinger om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Nu er forhandlingerne ved vejs ende, og aftalen er i dag underskrevet af den danske og franske regering.

”Det glæder mig meget, at vi nu har fået en solid og retfærdig aftale på plads, så danske pensionister, der er bosiddende i Frankrig, ikke dobbeltbeskattes af deres pension. Aftalen forventes også at smidiggøre og styrke samhandlen mellem vores to lande til gavn for dansk erhvervsliv. Det har været et langt forhandlingsforløb, der begyndte under mine forgængere, og som vi nu kan sætte to streger under til stor gavn for borgere og virksomheder”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Med aftalen kan danske pensioner udbetalt til pensionister, der bor i Frankrig fremover beskattes i Danmark. Til gengæld tages der højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat. Skattesatsen er lavere i Frankrig end i Danmark, og det skønnes, at Danmark kan beholde en væsentlig andel af skatteprovenuet fra pensionsudbetalingerne. Samtidig sikres det, at der ikke vil være en skattemæssig fordel ved at flytte til Frankrig med sin pension, da pensionen fortsat vil blive beskattet i Danmark.

Med aftalen får danske virksomheder i Frankrig væsentlige færre administrative byrder og forbedrede vilkår i samhandlen med franske virksomheder, der er på niveau med de vilkår, som deres konkurrenter fra andre lande bliver mødt med i Frankrig.

Aftalen er netop underskrevet af finansminister Nicolai Wammen på vegne af regeringen under et bilateralt møde i Paris 4. februar 2022 med den franske finansminister Bruno Le Maire.

Fakta:

  • En tidligerere dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev opsagt af Danmark i 2008, da kun Frankrig, efter den dagældende aftale, kunne beskatte pensioner udbetalt fra Danmark, selvom pensionerne ved indbetaling var finansieret af den danske stat gennem skattefradrag.
  • Forhandlingerne om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst blev iværksat i 2017. Skatteministeriet har siden forhandlet med det franske finansministerium. For at en dobbeltbeskatningsoverenskomst kan få virkning mellem to lande, kræver det, at aftalen er underskrevet af de to landes regeringer, og at begge lande har ratificeret aftalen.
  • Dobbeltbeskatningsoverenskomster finder som udgangspunkt anvendelse fra begyndelsen af det kalenderår, som følger efter begge landes ratifikation af overenskomsten. Der arbejdes fra dansk side for, at den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig vil kunne få virkning fra 1. januar 2023.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk