Gå til indhold

Danmark vil opsige skatteaftale med Rusland

Rusland er blevet optaget på EU’s sortliste over skattely. Som en konsekvens har regeringen i dag sendt et lovforslag i høring om at opsige dobbeltbeskatningsaftalen (DBO) med Rusland.

Rusland blev den 14. februar 2023 optaget på EU’s sortliste over skattely. De lande, som står på sortlisten, lever ikke op til EU’s kriterier om skattegennemsigtighed, fair beskatning og implementering af internationale skattestandarder.

Konsekvensen ved at stå på sortlisten er blandt andet, at landene bliver omfattet af nogle skattesanktioner i form af såkaldte defensive foranstaltninger koordineret af EU, som har til formål at lægge pres på de sortlistede lande.

De danske skattesanktioner indebærer en nægtelse af fradrag for visse betalinger til interesseforbundne modtagere i sortlistede lande og en skærpelse af udbyttebeskatningen for modtagere i lande på sortlisten.

Der gælder i dag en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Rusland, som forhindrer, at de danske defensive foranstaltninger kan gennemføres over for Rusland.

”Det strider imod de generelle hensyn, som Danmark normalt forfølger ved indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler, at Danmark har en aftale med et land på EU’s sortliste over skattely. Derfor har regeringen efter en konkret vurdering besluttet at opsige aftalen. En opsigelse af aftalen med Rusland vil sikre, at de danske defensive foranstaltninger kan gennemføres over for alle lande, der står på EU’s sortliste,” forklarer skatteminister Jeppe Bruus.

Regeringen vil desuden tage initiativ til en drøftelse i EU af en fælles tilgang til spørgsmålet om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med Rusland.

Da opsigelsen skal ske inden den 30. juni 2023 for at få virkning hurtigst muligt fra 2024, har skatteministeren i dag sendt et udkast til lovforslag i en kort høring med frist for bemærkninger den 2. maj 2023, hvorefter lovforslaget skal behandles i Folketinget.

Pressekontakt:

Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk