Gå til indhold

Effektiv kontrol stopper svigsvirksomheder

Skattestyrelsens kontrol har siden 2015 forhindret knap 3.650 nye virksomheder i at blive registreret på grund af mistanke om svig. Kontrollerne har sparet staten for et potentielt stort tab.

Det er hurtigt at oprette en virksomhed i dag, men det er ikke alle, der gør det for at drive en lovlig forretning. Gennem de seneste år har Skattestyrelsen styrket den tidlige kontrol med nye virksomheder for at forhindre, at svigvirksomheder bliver registreret og dermed får mulighed for at påføre staten tab af skatte-, moms- og afgiftsindtægter. Der er tale om fremrykket svigsbekæmpelse. 

Siden 2015 har Skattestyrelsen stoppet ca. 3.650 virksomheder, når de har anmodet om en registrering for moms, A-skat eller en anden skat eller afgift. Dermed har kontrollerne sparet staten for et stort potentielt tab. 

”Når enkelte virksomheder og enkeltpersoner spekulerer i, hvordan de kan slippe for at bidrage til fællesskabet, betyder det, at alle vi andre bliver snydt og – endnu værre – at tilliden til systemet bliver undergravet. Derfor er det så vigtigt, at vores kontrolindsats virker,” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Skattestyrelsen identificerer potentielle svigsvirksomheder gennem både digitale udsøgninger og manuelle kontroller. Når en udsøgning indikerer, at der er tale om en mulig svigsvirksomhed, udtages den til nærmere kontrol. Hvis den nærmere kontrol styrker mistanken, vil Skattestyrelsen nægte virksomheden i at blive registreret.

Indikatorer på svig kan fx være brug af stråmænd, fiktive eller kendte adresser fra tidligere svigskomplekser, risikofyldte brancher mv.

Fra 2015 til 2020 behandlede Skattestyrelsen knap 5.900 kontrolsager. I gennemsnit nægtede Skattestyrelsen virksomheder registrering i 61 pct. af tilfældene. Resultaterne af kontrolsagerne viser en stigende træfprocent fra 58 pct. i 2015 til 66 pct. i 2020. Det vidner om en stadigt mere målrettet kontrolindsats. 

”Skatteøkonomisk kriminalitet er blevet mere kompleks og bedre organiseret. Det giver skattemyndighederne større udfordringer med at forebygge og bekæmpe den form for kriminalitet. Resultater her viser, at den styrkede indsats heldigvis virker. Derfor har regeringen og et bredt flertal i Folketinget i efteråret indgået en aftale om at styrke skattekontrollen, som blandt andet sikrer ansættelsen af 100 nye medarbejdere til at bekæmpe skatteøkonomisk kriminalitet. Det skal sikre en endnu mere effektiv kontrol,” siger Morten Bødskov.

Læs mere om Skattestyrelsens registreringskontrol af nye virksomheder her: 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk