Gå til indhold

Ekspertgruppe, der skal fastlægge rammerne for ensartet CO2e-afgift, er nu på plads

Kommissoriet er besluttet og medlemmerne udpeget til den ekspertgruppe, der skal fastlægge rammerne for en ensartet beskatning af alle klimabelastende udledninger frem mod 2030.

En ensartet CO2e-afgift er et afgørende instrument til at opnå den ambitiøse målsætning om at reducere klimabelastende udledninger i Danmark med 70 pct. frem mod 2030.

Med aftalen om en grøn skattereform blev regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative derfor enige om, at en ekspertgruppe skal belyse mulige modeller for, hvordan afgiften kan indføres. Nu er de seks medlemmer af ekspertgruppen udpeget.

Formanden bliver professor i økonomi Michael Svarer fra Aarhus Universitet. Han bliver suppleret af Peter Birch-Sørensen, professor i økonomi ved KU, Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi ved KU, Mette Termansen, professor i klima- og miljøøkonomi ved KU, Joan Faurskov Cordtz, Partner hos PwC og skatteekspert samt Susanne Juhl, der er uafhængig konsulent.

Ekspertgruppen afleverer sin første delrapport i slutningen af 2021. Den tager første spadestik mod at fastlægge rammerne for en fremtidig ensartet CO2e-afgift.

Ekspertgruppen skal i efteråret 2022 aflevere den anden og sidste afrapportering. I den rapport skal ekspertgruppen belyse modeller for en mere ensartet CO2e-regulering af alle omfattede udledninger. Det skal give de bedst mulige forudsætninger for, at aftalepartierne kan fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift frem mod 2030.

Skatteminister Morten Bødskov udtaler:
”Det er afgørende for regeringen, at vi gennemfører en ambitiøs grøn omstilling, som går hånd i hånd med gode vilkår for danske virksomheder og lønmodtagere. Derfor er jeg glad for, at vi har fået seks så kompetente folk til at bistå os med at få indført en ensartet CO2 afgift på klogest mulig vis.”

Tommy Ahlers, klimaordfører, Venstre:
”Vi tror på, at en CO2-afgift virkelig kan være en hovedmotor i at skabe et grønt samfund. Det er dog vigtigt, at det ikke flytter udledninger og arbejdspladser til udlandet eller fører til, at skatter og afgifter samlet set stiger. Derfor er det godt, at vi får en stærk ekspertgruppe til at komme med gennemarbejdede modeller til, hvordan vi kan lave en klog dansk CO2-afgift.”

Kathrine Olddag, skatteordfører, Radikale Venstre:
”I Radikale Venstre er vi glade for, at ekspertgruppen nu kan komme i gang med at udvikle modeller for en ensartet CO2-afgift. Vi går ikke ned på ambitionen om, at den grønne skattereform skal være hovedmotoren i den grønne omstilling. Danske virksomheder har brug for at få et prissignal så hurtigt som overhovedet muligt, så de kan planlægge deres langsigtede investeringer og omstille sig klogt og grønt. Vi er fuldt ud klar over, at vi har brug for et bedre datagrundlag bl.a. fra landbruget, men mens vi venter på det, er der intet til hinder for, at resten af samfundet sætter turbo på CO2-reduktionen. Det maser vi på med i Radikale Venstre, og ser frem til ekspertgruppens første rapport.”

Carl Valentin, skatteordfører, Socialistisk Folkeparti:
”En høj ensartet CO2e-afgift er et fuldstændig afgørende redskab i kampen mod klimakrisen. Alle dele af vores samfund skal omstilles, og nu tager vi første skridt på vejen til at skabe klare økonomiske incitamenter for både virksomheder og borgere til at træffe bæredygtige valg. SF ser frem til at læse ekspertgruppens anbefalinger.”

Merete Scheelsbeck, skatteordfører, Konservative
& Mona Juul, klimaordfører, Konservative:
”Nu har vi sat rammerne for hvad ekspertgruppen skal levere, så vi får en mere ensartet grøn beskatning af CO2. For os har det været vigtigt, at gruppen kommer med forskellige scenarier og belyser hvordan hvert af scenarierne påvirker BNP, arbejdsudbud, konkurrence og lækage. Vi ønsker en grøn omstilling, der udvikler produktion i Danmark, - ikke afvikler det.”

Troels Ravn, skatteordfører, Socialdemokratiet:
”Med aftalen om en grøn skattereform tog vi et første skridt på vejen mod en mere ensartet CO2e beskatning. Nu tager vi et stort skridt til med nedsættelsen af ekspertgruppen, der skal udarbejde modeller til en ensartet CO2e-afgift i Danmark. For Socialdemokratiet er det afgørende vigtigt, at vi indfrier vores ambitiøse klima- og miljømålsætninger, herunder målet om en 70 pct. reduktion af CO2-udledningerne i 2030, på en bæredygtig og socialt afbalanceret måde,  så vi samtidigt kan fastholde velfærdssamfund, arbejdspladser og virksomhedernes konkurrenceevne.”

De seks medlemmer af ekspertgruppen:

 • Michael Svarer, professor i økonomi ved AU (formand).
 • Mette Termansen, professor i klima- og miljøøkonomi ved KU.
 • Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi ved KU.
 • Joan Faurskov Cordtz, Partner hos PwC og skatteekspert.
 • Peter Birch-Sørensen, professor ved KU og tidligere formand for Klimarådet.
 • Susanne Juhl, Uafhængig konsulent.

For yderligere kommentarer fra ordførerne:

 • Tommy Ahlers (V) - 3337 4504
 • Kathrine Olldag (RV) - 6162 3800
 • Carl Valentin (SF) - 6162 5777
 • Mona Juul (K) - 6162 3202
 • Merete Scheelsbeck (K) - 6162 3597
 • Troels Ravn (S) - 6162 4783


Læs kommissoriet her


Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk