Gå til indhold

Ekspertgruppen præsenterer tre modeller for en CO2e-afgift for landbruget

Den endelige afrapportering fra Ekspertgruppen for en grøn skattereform er nu klar. Ekspertgruppen præsenterer tre modeller for en CO2e-afgift på landbruget.

For at Danmark kan opfylde målet om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 og det langsigtede mål om klimaneutralitet, er det nødvendigt, at alle brancher bidrager med at nedbringe deres udledning af drivhusgasser.

På den baggrund fremlægger Ekspertgruppen for en grøn skattereform i dag tre hovedmodeller for en ny og ensartet CO2e-afgift på landbruget. Modellerne har det til fælles, at de skønnes at kunne indfri målene i 2030 og lægge fundamentet for en langsigtet klimaregulering på vej mod klimaneutralitet i 2045.

”Vi har i vores arbejde lagt vægt på at anvise modeller, der i forskellig grad balancerer hensynet til at komme samfundsøkonomisk billigst i mål med hensynene til at reducere belastningen af landbruget, risikoen for produktionsnedgang og lækage af drivhusgasudledninger til udlandet”, siger formand for ekspertgruppen, professor i økonomi Michael Svarer.

Ekspertgruppen anviser tre hovedmodeller, der på forskellig vis kombinerer en afgift på drivhusgasudledninger mellem 250 og 750 kr. pr. ton med fradragsmuligheder og tilskud, der kan finansieres via omlægning af landbrugsstøtten. Modellerne forventes at kunne reducere udslippet med mellem 2,4 og 3,2 mio. tons CO2e fuldt indfaset i 2030.

”Hvilken model man foretrækker, vil være et politisk valg. Fradrag og tilskud kan fortolkes som samfundets pris for at reducere den økonomiske belastning på landbruget og adressere risikoen for lækage”, siger Michael Svarer.

Rapporten forholder sig både til udledninger fra husdyr, gødning, skovbrug og fra kulstofrige landbrugsjorder (primært lavbundsjorder), ligesom den inddrager mulige effekter af teknologisk udvikling.

Ekspertgruppen præsenterer rapporten og modellerne på et pressemøde kl. 11.00 i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25D, 1401 Kbh K.

Læs den endelige afrapportering her

Ekspertgruppens medlemmer er:

  • Michael Svarer, professor i økonomi ved AU (formand).
  • Mette Termansen, professor i klima- og miljøøkonomi ved KU.
  • Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi ved KU.
  • Joan Faurskov Cordtz, Partner hos PwC og skatteekspert.
  • Peter Birch-Sørensen, professor i økonomi ved KU og tidligere formand for Klimarådet.
  • Susanne Juhl, Uafhængig konsulent.

Spørgsmål til ekspertgruppen efter pressemødet kan rettes til Skatteministeriets pressetjeneste.

Pressekontakt:

Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk