Gå til indhold

Energiaftale: Elafgifter sænkes for knap 2,4 mia. kr.

Regeringen og et enigt Folketing er enige om at sænke elafgiften og elvarmeafgiften med knap 2,4 mia. kr., når lempelserne er fuldt indfaset. Det styrker den grønne omstilling, samtidig med at det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed.

Regeringen er sammen med hele Folketinget enige om at gennemføre markante lempelser af den almindelige elafgift og elvarmeafgiften. Lempelserne er en del af energiaftalen, der netop er indgået.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over den brede politiske opbakning til afgiftslempelserne, der styrker den grønne omstilling samtidig med, at elregningen bliver mindre for borgere og virksomheder.

”El-afgiften er i dag en showstopper for den grønne omstilling. Derfor er jeg glad for, at vi har fået en politisk aftale, der sænker vores alt for høje afgifter på el. Med lempelserne får vi mere grøn energi for pengene til gavn for både planeten og pengepungen hos borgere og virksomheder i Danmark. Samtidig er jeg glad for, at det er lykkes at lande en bred politisk aftale, der sikrer tryghed om rammevilkårene på energiområdet mange år frem”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den almindelige elafgift i Danmark er i dag Europas højeste. Dertil kommer, at elafgiften er uforholdsmæssig høj sammenlignet med andre energiafgifter, der er mindre klima- og miljøvenlige, fx afgifter på kul og gas. Det er en af årsagerne til, at både det Økonomiske Råd og de såkaldte Afgifts- og tilskudsanalyser har anbefalet, at den almindelige elafgift nedsættes.

Udover den almindelige elafgift sænkes også elvarmeafgiften. Sænkelsen skal fremme den grønne omstilling ved at gøre el mere konkurrencedygtigt med andre opvarmningsformer. Det vil give større incitament til fx at udskifte oliefyret med en eldreven varmepumpe og samtidig øge tilskyndelsen til bedre udnyttelse af overskudsvarme.

Bor man i et parcelhus på ca. 140 m2 og har en varmepumpe installeret, vil lempelsen af elvarmeafgiften udgøre ca. 1.400 kr. årligt inkl. moms, mens lempelsen vil udgøre ca. 2.850 kr. årligt inkl. moms, hvis huset opvarmes med elradiatorer. Der er i alt ca. 70.000 husstande, der har en varmepumpe installeret, mens der er ca. 120.000 husstande, som opvarmes med elradiatorer.

 

Faktaboks: Lempelser af elafgiften i energiaftalen
  • Elvarmeafgiften lempes fra ca. 30 øre/kWh til ca. 15 øre kWh fra 2021
  • Elafgiften lempes fra i dag 91,4 øre/kWh til 77,4 øre/kWh (indfases fra 2019-2025)
  • Elafgiften for visse liberale erhverv lempes fra i dag 91,4 øre/kWh til 0,4 øre/kWh i 2023
  • Med de 3 initiativer lempes elafgifterne isoleret set med knap 2,4 mia. kr. i 2025 (umiddelbar virkning, 2018-niveau)
  • Øvrige skatte- og afgiftsinitiativer i energiaftalen kan læses her.