Gå til indhold

EU-landene styrker samarbejdet om beskatning af kryptovaluta og e-penge

EU-Rådet lægger med en ny aftale op til, at udbydere og formidlere af kryptoaktiver og e-penge skal indberette oplysninger om de enkelte kunders transaktioner til de nationale skattemyndigheder. Oplysningerne skal efterfølgende udveksles mellem EU-landenes skattemyndigheder.

Vi lever i en digital tidsalder, som har ført en utrolig stor mængde innovation med sig – bl.a. udviklingen af kryptovalutaer og e-penge, der virtuelt bevæger sig over landegrænser, og som ikke er reguleret centralt fra fx en regering eller en centralbank.

Og på grund af kryptoaktivernes decentraliserede karakter har det været en udfordring for de enkelte EU-landes skattemyndigheder at sikre, at der bliver betalt korrekt skat af handlerne med kryptovalutaer og e-penge.

Derfor er det ifølge EU-Rådet nødvendigt at opdatere og styrke direktivet om administrativt skattesamarbejde, kaldet DAC-direktivet, som har til formål at sikre gennemsigtighed og at modvirke skatteundgåelse- og unddragelse.

Aftalen om DAC8, der nu er indgået i EU-Rådet, indebærer, at udbydere af kryptoaktiver forpligtes til at indberette oplysninger om deres kunders investeringer og betalinger i kryptoaktiver, fx Bitcoins. Herefter skal oplysningerne udveksles automatisk mellem EU-landenes skattemyndigheder.

De danske skatteregler indeholder i dag ikke en indberetningspligt for udbydere af kryptoaktiver, og de nye tiltag fra EU glæder skatteminister Jeppe Bruus:

”Reglerne for samarbejde mellem EU-landene i forhold til krypto og e-penge bliver nu markant styrket, og forventningen er, at aftalen mellem landene effektivt vil medvirke til at lukke smuthuller, der hidtil er blevet brugt til at undgå indkomstbeskatning,” siger han.

”Dermed mindsker vi også risikoen for, at kryptoaktiver bruges som et tilflugtssted for personer, der søger at undgå at betale skat. Vi vil kunne opkræve skat mere effektivt, og de automatisk videresendte oplysninger vil eventuelt også kunne bruges i sager om eksempelvis hvidvask og terrorfinansiering,” siger skatteministeren. 

For effektivt at kunne håndhæve reglerne om registrering og indberetning skal EU-landene indføre sanktioner. Det kunne fx være bødestraf, men det er op til de enkelte lande, så længe at sanktionerne er effektive, proportionale og har en afskrækkende virkning.

Efter EU-Rådets formelle vedtagelse af DAC8, som sker efter høring af Euorpa-Parlamentet, vil medlemsstaterne have indtil den 31. december 2025 til at implementere ændringerne til DAC-direktivet.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk