Gå til indhold

Finanslovsforslag sikrer historisk høje investeringer i skattevæsenet

Regeringen afsætter i alt hele 11 mia. kroner til Skatteministeriets økonomiske rammer i 2022. Skattekontrollen styrkes yderligere. Samtidig er der igangsat et arbejde, der skal skabe ro og stabilitet om de samlede rammer for skattevæsenet i flere år fremover.

De sidste to år er der investeret massivt i genopretningen af skattevæsenet. 

Når regeringen i dag præsenterer sit udspil til finansloven for 2022, fastholdes det høje investeringsniveau for at sikre et effektivt og velfungerende skattevæsen. Samlet afsættes der 11 milliarder kroner på næste års finanslov. 

”Regeringen har en klar ambition om at genoprette tilliden til skattevæsenet. Vi har hele tiden vidst, at det ville være et langt sejt træk, men vi skal lykkes. Derfor viderefører vi det historiske løft af skattevæsenets økonomiske rammer, som regeringen allerede har gennemført de seneste år.” siger skatteminster Morten Bødskov. 

Det indebærer blandt andet, at der nu udmøntes 200 millioner kr. til at ansætte 250 ekstra kontrolmedarbejdere som en del af regeringens reform af skattekontrollen, hvor der frem mod 2024 ansættes i alt 1.000 nye. 

Regeringen har samtidig nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan skattevæsenet kan genoprettes og styrkes over de kommende år. 

”2022 er et overgangsår, hvor vi skal udarbejde en mere langsigtet plan for Skatteministeriets økonomi på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger. Det er en stor og kompliceret opgave, regeringen har bedt ekspertudvalget om at løse, men jeg har store forventninger til udvalgets arbejde og ser frem til at kunne indgå en aftale, der kan sikre ro og stabilitet i skattevæsenet”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Udvalget ledes af bestyrelsesformand for Nykredit og Københavns Universitet, Merete Eldrup, og forventes i marts 2022 give sine anbefalinger til en langsigtet aftale for skattevæsenet med flerårige økonomiske rammer. 

Faktaark 1 - Fastholdelse af store investeringer i skattevæsenet

Faktaark 2 - Flerårig aftale om skattevæsenet

Faktaark 3 - 250 ekstra medarbejdere skal styrke skattekontrollen

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk