Gå til indhold

Kandidater til skattevæsenets nye it-vagthund på plads

Tilsynet med skattevæsenets store it-projekter skal forbedres med et nyt uafhængigt It-tilsyn. Tilsynet skal bl.a. rådgive skattevæsenet om udfordringer på it-området. Nu er de fem kandidater til opgaven fundet.

Skatteminister Morten Bødskov vil etablere et uafhængigt it-tilsyn, der skal sikre styrket tilsyn og styring af skattevæsenets it-projekter. Der er nu fundet fem kandidater til tilsynet, der alle har ekspertviden om udvikling af store it-løsninger. It-tilsynet medlemmer skal tages med på råd, når budgetter og tidsplaner for it-drift og -udvikling skal fastlægges af regeringen og Folketinget.

”Det er helt afgørende, at vi lykkes med vores store it-projekter. Derfor er jeg glad for, at fem så dygtige eksperter vil være med til at sparre med skattevæsenet og styrke det løbende eksterne tilsyn. It-tilsynet kommer til at spille en vigtig rolle i vores arbejde, og jeg ser frem til samarbejdet”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

De fem kandidater til tilsynet er:

  • Lilian Mogensen, bestyrelsesformand for Rejsekort og Rejseplan A/S og tidligere koncerndirektør i ATP (formand)
  • Bent Flyvbjerg, forsker i it-megaprojekter på Oxford Universitet
  • Jens Schmidt, leder af center for offentlig it på IT-universitetet
  • Peter Schleidt, Bankdirektør i Jyske Bank og medlem af Statens It-råd
  • Lars Mathiesen, direktør i Frost Management og tidligere medlem af Statens It-råd

Deres kerneopgave bliver at sikre, at der kommer bedre styr på skattevæsenets it-område efter flere år med udfordringer på bl.a. gælds- og ejendomsområdet. 

”Der er brug for en stærk og effektiv styring af vores store it-projekter. Alt for mange gange har det vist sig, at der ikke var styr på vores projekter med forsinkelser og fordyrelser til følge. Derfor er jeg glad for, at vi nu har taget endnu et skridt mod at oprette det eksterne og uafhængige tilsyn, der kan sikre det løbende tilsyn med vores projekter og samtidig give sparring til skattevæsenet. Målet er kort og godt, at vi får langt færre ubehagelige overraskelser med vores it-projekter i fremtiden”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Kandidaterne til It-tilsynet er drøftet med Skatteudvalgets medlemmer. Nu udestår lovgivningsprocessen i Folketinget, hvorefter tilsynet efter planen kan etableres pr. 1. januar 2021.

Fakta om det uafhængige it-tilsyn

  • Tilsynet sammensættes af fem medlemmer, der alle har ekspertviden om udviklingen af store offentlige it-løsninger.
  • It-tilsynet skal have en række beføjelser til at føre tilsyn og udtale sig om driften, vedligeholdelsen og udviklingen af Skatteforvaltningens it-område.
  • Skatteforvaltningen skal underrette It-tilsynet og Skatteministeren, der efterfølgende underretter Folketingets Skatteudvalg, hvis forvaltningen undtagelsesvist ikke følger en anbefaling fra It-tilsynet.
  • It-tilsynet offentliggør årlige redegørelser for sit arbejde.
  • Det uafhængige It-tilsyn skal understøtte det tilsyn, der allerede foregår i Skatteministeriet og supplere den rådgivning, der ydes af Statens It-råd.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk