Gå til indhold

Kontrol med kryptovaluta udløser skatteopkrævninger for 30 mio. kroner

Kryptovaluta er et stadig mere populært investeringsobjekt, men mange investorer glemmer skatten, når virtuelle valutaer handles. Flere it-muskler i Skattestyrelsen skal styrke kontrollen.

De senere år har de danske skattemyndigheder arbejdet målrettet på at kontrollere danske skatteborgeres investeringer i kryptovaluta. Indtil nu har Skattestyrelsen gennemført 541 kontrolsager på kryptovalutaområdet for perioden 2015-2019, som samlet har resulteret i skatteopkrævninger for godt 30 mio. kr. I forlængelse af de afsluttede kontroller har Skattestyrelsen overdraget 48 personer til Skattestyrelsens straffesagsenhed, som vurderer karakteren af overtrædelserne, herunder om de er så grove, at sagerne skal videre til politiet.

"Det kan umiddelbart lyde som en meget stor bunke og kun få sager, Skattestyrelsen er blevet færdige med. Men opgaven er utrolig kompleks. Skattestyrelsen har dog gjort sig nogle gode erfaringer, som de kan bygge deres kontroller på, så jeg forventer, at Skattestyrelsen fremover både kan ramme flere borgere og virksomheder og ramme mere præcist der, hvor der er noget at komme efter", siger skatteminister Morten Bødskov.

Opgradering på teknologifronten
Som led i en styrket skattekontrol har Skattestyrelsen netop indkøbt et nyt it-værktøj, der skal gøre det nemmere at kortlægge og visualisere kryptovaluta-handlens transaktioner. Systemet anvendes allerede af politi og skattemyndigheder i en række lande og skal under-støtte det omfattende dokumentationsarbejde, der er en væsentlig del af kontrollerne. Dette arbejde er hidtil blevet udført manuelt. Det nye system frigør derfor værdifuld arbejdskraft til andre opgaver i kontrolarbejdet.

"Kryptovaluta er et eksempel på nye udfordringer, som Skatteforvaltningen står overfor, og det er vigtigt, at vi ruster skattesystemet til tidens tendenser. Skattestyrelsen har testet softwaren på virkelige sager, og systemet fandt betydelige mængder kryptovaluta med forbindelse til de borgere, systemet testede på. Så det tegner lovende for det fremtidige arbejde", siger skatteminister Morten Bødskov.

Køb af kryptovaluta betragtes som udgangspunkt som spekulation - altså som en investeringsaktivitet med det formål at tjene penge. Men køberne af kryptovaluta er ikke kun professionelle investorer, og køb kan give problemer i forhold til skatteafregningen.

"Jeg vil derfor råde alle, der overvejer at investere i kryptovaluta, til at søge vejledning hos Skattestyrelsen - fx på skat.dk - eller hos andre rådgivere, inden de går i gang. Så er de fra dag ét klar over de skattemæssige krav, de skal leve op til", siger Morten Bødskov.

Læs mere her

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk