Gå til indhold

Millioner afsættes nu til indsatsen mod spilafhængighed

30 mio. kr. er foreløbig afsat til indsatsen mod spilafhængighed fra 2023 til 25. De første 10 mio. kr. udmøntes nu og målrettes information til børn og unge og forskning i spilafhængighed.

Næsten 500.000 danskere har en eller anden grad af pengespilsproblemer, viste en rapport lavet af Rambøll på vegne af Spillemyndigheden sidste år. Det er mere end en fordobling siden 2016. Dén udvikling bekymrer, og nu bliver indsatsen mod spilafhængighed styrket fra politisk hold.

I forbindelse med aftalen Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige fra juni 2022 blev det nemlig aftalt at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2023-2025 til at bekæmpe danskernes spilafhængighed.

”Udviklingen, vi ser på spilområdet, er stærkt bekymrende. Spilafhængighed kan have store og langvarige konsekvenser for de involverede, og vi har en særlig forpligtelse til at beskytte børn og unge og andre udsatte grupper. Derfor er der behov for, at vi både styrker informationsindsatsen over for børn og unge og forskningen i spilafhængighed. Og jeg er glad for, at vi nu tilfører flere ressourcer til indsatsen,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Midlerne skal i 2023 bruges til følgende fire initiativer:

  • 5,0 mio. kr. afsættes til forskning i spilafhængighed. Der oprettes en ansøgningspulje til forskning i spilafhængighed ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet – særligt målrettet forskning, der har til formål at afhjælpe problemer med spilafhængighed i Danmark.

  • 2,5 mio. kr. tilføres Spillemyndigheden til brug for en landsdækkende informationskampagne om pengespil. Kampagnen målrettes børn og unge samt forældre og andre pårørende.

  • Der afsættes også 1,5 mio. kr. i 2023 i regi af Spillemyndigheden til at udvikle indhold til en national platform for oplysning om spilafhængighed.

  • 1,0 mio. kr. bliver i 2023 øremærket Spillemyndigheden til opstart af en fællesnordisk undersøgelse, der skal medvirke til at opnå et sammenligneligt grundlag for udbredelsen af spilafhængighed i de nordiske lande. Opstart af undersøgelsen forudsætter, at de øvrige nordiske lande kan afsætte midler til projektet. Hvis det ikke lader sig gøre, kan midlerne flyttes til brug for den landsdækkende kampagne.

Forhandlingerne på spilområdet har været udskudt på grund af folketingsvalg og regeringsdannelse. Skatteministeren forventer at påbegynde et nyt forløb i løbet af foråret, hvor partierne skal drøfte yderligere initiativer, der kan dæmme op for udfordringerne med spilafhængighed.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk