Gå til indhold

Regeringen skærper indsatsen mod sortlistede skattely-lande

Det skal være sværere at sende penge i skattely. Derfor foreslår regeringen to konkrete sæt af defensive foranstaltninger mod skattely-lande på EU's sortliste.

Når globale virksomheder og velhavere ikke betaler deres skat, så går det hårdt udover statens indtægter. Og lækagesagerne Panama Papers og Paradise Papers fra 2016 og 2017 har vist, at der kan være tale om meget store beløb. 

”Kampen mod skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning er en væsentlig prioritet for regeringen. Det er afgørende for vores samfund, at alle bidrager til fællesskabet, og at ingen snyder sig fra det. Det er en kamp, som kræver, at vi løbende sætter ind på flere fronter, og det gør vi med det her lovforslag”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Helt konkret betyder det, at danske virksomheder ikke kunne få deres fradrag for de betalinger, der går til koncernselskaber i sortlistelandene. Personer og selskaber skal ikke kunne få fradrag, hvis deres penge er gået til interesseforbundne modtagere i lande på EU's sortliste. Et datterselskab i Danmark skal altså ikke kunne få fradrag, når det køber varer fra eller betaler renter til sit moderselskab i fx Panama. 

For det andet skal skatten på udbytter, der betales fra Danmark til sortlistelande, fordobles. Som reglerne er i dag, kan et moderselskab eller en hovedaktionær få udbetalt udbytte
fra et dansk selskab og typisk betale 22 eller 27 procent i skat i Danmark. Den sats skal ændres til 44 procent, hvis moderselskabet eller hovedaktionæren befinder sig i et sortlisteland.

”På den måde bliver det usædvanligt uattraktivt at trække penge ud af danske virksomheder til lande på sortlisten. De her initiativer vil sammen med de tilsvarende initiativer, der gennemføres i de andre EU-lande, lægge et fælles pres på landene på sortlisten om at indføre skatteregler og tiltag, som gør, at de i fremtiden lever op til internationale skatte-standarder og god skattepraksis. Det bliver simpelthen markant sværere at flytte penge i skattely,” siger Morten Bødskov.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk