Gå til indhold

Skattekontrollen styrkes: Stærkere indsats over for organiseret skattekriminalitet

Styrket kontrol mod organiseret svindel, fejl og snyd. Det er en del af opgaverne, når regeringen med sit andet udspil til reform af skattekontrollen ansætter 250 nye medarbejdere og åbner skatte-centre i Viborg og Esbjerg.

Globaliseringen stiller nye krav til Skatteforvaltningen, som i stigende grad skal tage højde for, at virksomheder og selskaber organiserer sig på tværs af landegrænser, ligesom skattesvindelere også gør. Derfor præsenterer regeringen nu sit andet udspil til reform af skattekontrollen. 

”Sager som Luxleaks og Panama-papirerne har vist, hvordan nogle få virksomheder og enkeltpersoner ved hjælp af kringlede selskabskonstruktioner og skattely kan spekulere i, hvordan de kan slippe for at betale skat i de lande, hvor de har tjent pengene. Det betyder, at fællesskabet bliver snydt og endnu værre, at det undergraver tilliden til vores system. Med det her udspil ønsker regeringen bl.a. at styrke kontrollen mod organiseret svindel. Skatteforvaltningen skal simpelthen rustes bedre til at sætte ind mod skattesvindel på tværs af landegrænser”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Helt konkret skal Skatteforvaltningen styrkes med yderligere 250 kontrolmedarbejdere og nye skattecentre i Viborg og Esbjerg. Det skal bl.a. ruste skattekontrollen til de situationer, hvor virksomheder og selskaber vælger at udnytte gråzonerne i en kompleks lovgivning med det formål at snyde fællesskabet. Her er et af de centrale værktøjer, at Skatteforvaltningen skal blive bedre til udnytte data fra de internationale informationsudvekslingsaftaler.

Derudover styrkes Skatteforvaltningens juridiske ressourcer, så myndighederne er bedre rustede til at matche de professionelle rådgivere, som bistår de største selskaber i deres aggressive aktiviteter.

Skattekontrollen skal rustes til nye udfordringer
Regeringen vil have en skattekontrol, som er tæt på og klar til fremtiden. Frem mod 2024 skal der ansættes 1.000 ekstra kontrolmedarbejdere og oprettes i alt otte skattecentre rundt om i Danmark. Med etape 2 af reformen fortsætter vi indsatsen mod åbenlys svindel og sikrer et strukturelt kompetenceløft af skattekontrollen, så myndighederne er rustet til at håndtere nye måder at bo, forbruge, arbejde og drive virksomhed på.

De centrale initiativer i udspillet kan inddeles i tre hovedgrupper:

Multinationale koncerner og organiseret skattekriminalitet Skatteforvaltningen skal blive bedre til at udnytte globale data, så fejl forhindres, og multinationale koncerner ikke udnytter gråzoner til at snyde fællesskabet fx ved brug af skattely. Samtidig styrkes Skatteforvaltningens mulighed for at reagere på nye former for skattekriminalitet. 

Digitale platforme og investeringsformer Nye teknologier stiller nye krav til Skatteforvaltningen. Vi køber transport, overnatning, rengøring og take-away på nye platforme, fleksible ansættelsesformer vinder frem, og flere danskere investerer i værdipapirer eller nye valutaer. Øget kontrol og vejledning skal sikre, at dette ikke går ud over skattebetalingen.

Fejl og snyd hos virksomheder. Skatteforvaltningen skal give en ekstra hånd til nyoprettede virksomheder, der mangler rutine og derfor begår fejl. Men området styrkes også ved at sætte hårdt ind, hvor reglerne bevidst forsøges omgået.

”Med de ekstra ressourcer bliver det endnu sværere at være skattesvindler. Det gælder for den lille svindel, hvor der fx bliver solgt ulovligt importerede dagligvarer i en lille butik. Det gælder den store svindel, hvor store selskaber fx sender penge gennem flere forskellige selskaber i flere forskellige lande for at undgå at betale skat. Og det gælder den nye svindel, som opstår, når nye trends og koncepter som fx kryptovaluta og deleøkonomi vokser frem”, siger Morten Bødskov. 

Skatteminister Morten Bødskov vil allerede i morgen indlede forhandlingerne med Folketingets partier om en politisk aftale for kontroletape 2.

Læs hele udspillet her:

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk