Gå til indhold

Skatteministeren indkalder partier og organisationer til stormøde om bankoregler

Der skal findes bred tilslutning til de nye regler for bankospil. Skatteminister Jeppe Bruus har derfor inviteret Folketingets partier og brancheorganisationer til stormøde.

I februar 2022 indgik Folketingets partier en aftale om et nyt regelsæt for almennyttige lotterier, herunder banko. Formålet var bl.a. at gøre skattereglerne på området enklere.

Aftalen blev kort tid efter genåbnet af skatteministeren, da de nye regler for banko blev kritiseret. En af de væsentlige kritikpunkter var, at de nye regler gjorde det vanskeligt for
landets bankoforeninger at fortsætte deres bankospil, hvis hele overskuddet og mindst 35 procent af salgssummen skulle doneres til almennyttige formål.

Skatteminister Jeppe Bruus har taget kritikken til efterretning og mødes i dag med både partierne og brancheorganisationer for at drøfte udfordringerne ved afholdelse af banko.

”Vi har en fælles interesse i at få lavet nogle regler, som understøtter, at vi har gode rammer for foreninger, som ønsker at støtte gode formål gennem bankospil. Jeg håber, at vi
med dette møde kan blive lidt klogere på udfordringerne, så vi forhåbentlig kan finde en løsning, som foreningerne kan se sig selv i,” udtaler Jeppe Bruus.

Folketinget har indkaldt til en åben høring om bankoregler den 7. september 2022. Efter høringen vil skatteministeren indkalde Folketingets partier til forhandlinger med henblik
på at indgå en ny politisk aftale for almennyttige lotterier, herunder bankoarrangementer.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk