Gå til indhold

Små og mellemstore virksomheder får en markant forbedring af deres likviditet

Regeringen foreslår at udskyde momsbetalingerne for små og mellemstore virksomheder samt udskyde fristen for betaling af B-skat. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. kroner og skal hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gen-nem de nuværende udfordringer. Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetaling for større virksomheder.

Danmarks mange små og mellemstore virksomheder og deres medarbejdere er under pres som følge af Corona-virusset. Derfor vil regeringen udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder. Forslaget ventes at forbedre likviditeten for små virksomheder med ca. 15 mia. kr. og ca. 20 mia. kr. for mellemstore virksomheder. Derudover foreslår regeringen at udskyde fristen for betaling af B-skat. Det gavner især selvstændigt erhvervsdrivende og ventes at øge likviditeten med 5 mia. kr.

”Danmark er et iværksætterland med mange små og mellemstore virksomheder. De virksomheder og deres medarbejdere ønsker regeringen at hjælpe bedst muligt gennem de nuværende udfordringer. Derfor foreslår vi at udskyde betalingen af moms for små og mellemstore virksomheder og fristen for betaling af B-skat til gavn for især de selvstændigt erhvervsdrivende. De nye forslag giver danske virksomheder en nødvendig buffer på likviditeten. Det her er et vigtigt skridt. Men vi arbejder samtidig på yderligere initiativer, der holder hånden under vores selvstændige”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Det betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september i år.

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb. Forslaget kommer efter, at regeringen i sidste uge foreslog at udskyde momsbetalingen for store virksomheder samt en generel lempelse af betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag.

Derudover foreslår regeringen at udskyde betalingsfristen for B-skat. Det vil især styrke likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende. Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Det samlede forslag behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

Sammen med de allerede foreslåede lempelser af betalingsfrister ventes danske virksomheders likviditet forbedret med i alt ca. 165 mia. kroner.

Læs faktaark om lempede betalingsvilkår, der skal styrke likviditeten i mindre virksomheder.

CORONA / COVID-19: Hjælpepakker til virksomheder - spørgsmål og svar

Regeringen har iværksat en række tiltag, der skal hjælpe erhvervslivet, herunder også selvtændigt erhvervsdrivende.

Læs mere om tiltagene og hvad de betyder for din virksomhed

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Skattestyrelsen på 72 22 12 39.