Gå til indhold

Styrket indsats for at forbedre de nye foreløbige vurderinger

Nye initiativer skal sikre tryghed for boligejerne med de nye vurderinger.

Vurderingsstyrelsen skal styrke indsatsen for at forbedre de foreløbige vurderinger. Det oplyser skatteminister Jeppe Bruus efter et møde i dag med partierne bag det nye ejendomsvurderingssystem. På mødet drøftede partierne bl.a. håndtering af de skæve vurderinger, træfsikkerheden og boligejernes retsstilling.

”Der har i pressen været flere eksempler på skæve vurderinger. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu iværksætter initiativer, der skal skabe endnu mere tryghed for boligejerne og sikre, at der bliver kigget på de foreløbige vurderinger, der er meget skæve,” siger skatteminister Jeppe Bruus, som har drøftet de nye initiativer med partierne i dag.

Vurderingsstyrelsen sendte for en uge siden foreløbige vurderinger ud til 3,1 mio. boligejere. Indtil videre har det givet anledning til 4.360 skriftlige henvendelser, og knap 450 borgere har benyttet den blanket på Vurderingsportalen, hvor man kan ansøge om at få genoptaget sin foreløbige vurdering. Der har dog – særligt i den første uge – været tryk på telefonerne i Vurderingsstyrelsens kundecenter. De nye initiativer skal styrke borgernes muligheder for at få hjælp i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Blandt andet etableres en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, der skal se på den andel af vurderingerne, som rammer meget skævt, samt gennemgå en række sager, hvor der er rejst spørgsmål om ensartetheden af vurderingerne.

Der etableres også en særlig task force med fokus på at afhjælpe de situationer, hvor en foreløbig vurdering giver udfordringer i forhold til køb og salg af en bolig. Derudover mander Vurderingsstyrelsen op på telefonerne som supplement til den vejledningsindsats, der allerede er iværksat.

Forligskredsen mødes løbende – og allerede igen i næste uge for at følge de bekymringer, der er blevet rejst og sikre, at ingen boligejere kommer uberettiget i klemme.Følgende initiativer iværksættes nu:

Ny enhed med specialister ser på skæve vurderinger
Enheden skal bl.a. kigge på de skæve vurderinger, der har været i medierne, som borgere har henvendt sig med, eller som Vurderingsstyrelsen selv har udsøgt. Det gælder fx ejendomme, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant. 

 

Taskforce vedr. køb og salg af ejendom
Der er etableret en enhed med vurderingsspecialister, der skal hjælpe de borgere, der skal købe eller sælge en ejendom, og som derfor har brug for, at den foreløbige vurdering ikke er skæv. Der er tale om en fokuseret indsats, som skal sikre hurtig behandling af sagerne. Enheden har allerede afsluttet de første afgørelser.

 

Yderligere analyser af de foreløbige vurderinger
Vurderingsstyrelsens analyseenhed skal afdække evt. yderligere fejl, der giver anledning til rettelser, herunder fx ensartethed og flerfamiliehuse, hvor der kan være strukturelle uhensigtsmæssigheder mv.

 

Vejledning og kommunikation
På baggrund af dialogen med ejendomsejere vil Vurderingsstyrelsen løbende målrette kommunikation og vejledning. Hvis Vurderingsstyrelsen på baggrund af en henvendelse identificerer åbenlyse fejl, der er væsentligt værdipåvirkende, vender styrelsen tilbage til boligejeren, hvis der er grundlag for at ændre den

foreløbige vurdering.

Opgradering af telefonbetjeningen og nem adgang til kontakt
Vurderingsstyrelsen har sammen med Skattestyrelsen opmandet på telefonbetjeningen af borgere, som har spørgsmål til de foreløbige vurderinger. Lige nu er ca. 80 medarbejdere dedikeret til telefonbetjeningen.

 

Løsninger på Vurderingsportalen
Der er etableret en blanketløsning på Vurderingsportalen, som mange allerede har benyttet. Hvis henvendelserne fra boligejere medfører en ændring af den foreløbige vurdering, arbejdes der på, at det også kan slå igennem på Vurderingsportalen. Der forventes opdateringer ca. hver 14. dag.

 

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk