Gå til indhold

Uafhængige eksperter skal trykteste udsendelse af nye ejendomsvurderinger

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har orienteret Skatteministeriet om, at der fortsat er udfordringer med de nye ejendomsvurderinger. Udfordringer med test og hjemsendelse som følge af COVID-19 har forsinket tidsplanen. Derfor har skatteminister Morten Bødskov bedt om en ekstern gennemgang, der skal klarlægge udfordringernes omfang og konsekvenser.

En af Morten Bødskovs første handlinger som skatteminister var at igangsætte et fuldt eftersyn af skattevæsenets akutte it-problemer.

Eftersynet viste, at der var en række udfordringer på ejendomsområdet, hvilket bl.a. betød, at implementeringen af de nye boligskatteregler måtte udsættes med tre år. Ved eftersynet var meldingen, at det var forventningen, at de første nye ejendomsvurderinger kunne udsendes i andet halvår 2020.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har nu oplyst Skatteministeriet om, at der er konstateret nye udfordringer med udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, så de første vurderinger forventes at blive sendt ud omkring sommeren næste år. Der er tale om en foreløbig og usikker vurdering, og der udarbejdes et mere præcist skøn som led i en ekstern trykprøvning af projektet af ejendomsvurderingsprojektet.

”Forsinkelsen er på ingen måder acceptabel. Mange har set frem til at få en mere retvisende ejendomsvurdering og få klarhed over deres fremtidige boligskatter. Regeringens kasseeftersyn af skattevæsenets it-projekter viste i efteråret 2019, at tidsplanen for udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger var risikofyldt og stram. Dengang var meldingen dog fortsat, at de nye ejendomsvurderinger kunne udsendes fra andet halvår af 2020 og frem. Regeringen har hele tiden gjort det klart, at den ikke kommer til at forcere udsendelsen af vurderingerne med et ufærdigt system på bekostning af boligejernes tryghed”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Det samlede ejendomsvurderingsprojekt er stort og komplekst. Flere hundrede medarbejdere udvikler it-systemet, der skal gøre det muligt at udsende vurderinger af 2,2 mio. ejendomme, som alle er forskellige. Systemet skal kunne indhente salgsoplysninger, måle afstand til motorveje, vurdere ejendommenes stand mv. I sidste ende skal det bl.a. understøtte, at der kan udsendes 3 mio. skræddersyede tilbud om for meget betalt boligskat til tidligere og nuværende boligejere.

Forsinkelsen her og nu skyldes, at de nødvendige tests af de første vurderinger har været vanskeligere at gennemføre end forudset. Samtidigt er styrelsen blevet udfordret af hjemsendelser i forbindelse med COVID-19.

Bødskov: Det her understreger behovet for It-tilsynet
På baggrund af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens oplysninger har skatteministeren bedt om et samlet overblik over udfordringernes omfang og konsekvenser. Han lægger derfor op til at gennemføre en ekstern trykprøvning af projektet.

Samtidig etableres et strammere tilsyn og en styrket rådgivning til de store it-projekter i Skatteforvaltningen. Skatteministeren har netop sendt et forslag til lov om et nyt, uafhængigt It-tilsyn for Skatteforvaltningen i høring. Lovforslaget fremsættes for Folketinget i efteråret. Det nye It-tilsyn begynder sit arbejde, så snart loven er vedtaget i Folketinget. Det ventes at ske i starten af det nye år.

”Det her understreger, at der er behov for det nye It-tilsyn. Det er lige præcis i den her slags sager, vi har brug for deres kompetencer. Det nye It-tilsyn er ikke på plads endnu. Men der er allerede nu brug for kompetente, uafhængige kræfter, der kan hjælpe ejendomsvurderingerne i mål.”, siger Morten Bødskov.

Skatteministeren har her til aften drøftet muligheden for en ekstern gennemgang af ejendomsvurderingsprojektet med forligspartierne.

”Som skatteminister kan jeg ikke acceptere, at vi gang på gang udsætter de nye ejendomsvurderinger. Boligejerne har krav på en tidsplan, der holder. Projektet har udviklet sig så kritisk, at jeg mener, forligskredsen har brug for rådgivning fra nogen, som hverken er en del af forvaltningen eller af de konsulenthuse, der udvikler på systemet. Vi skal til bunds i den her sag.”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk