Gå til indhold

Bred aftale om genindførelse af BoligJobordningen

I dag har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015. Partierne er samtidig blevet enige om, at ordningen fra 2016 skal have en ny og grønnere profil, samt at det samlede mulige fradrag hæves.

I dag har en række partier i Folketinget indgået en bred politisk aftale om at genindføre BoligJobordningen. Regeringen samt Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative genindfører BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen skal i 2015 have samme udformning som i 2014. Der vil i løbet af denne uge blive fremsat lovforslag om ordningen gældende for 2015.

Den netop tiltrådte skatteminister Karsten Lauritzen (V) er begejstret for aftalen:

”Jeg er rigtig glad for at kunne præsentere en bred politisk aftale om genindførelsen af BoligJobordningen på min første arbejdsdag som skatteminister. Vi indfører ordningen i 2015, som vi kender den, med tilbagevirkende kraft. Ligesom vi sagde under valgkampen,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

I 2016 vil ordningen få en grønnere profil, så den i højere grad understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Samtidig hæves fradraget fra 15.000 kr. til 18.000 kr. - dog maksimalt 6.000 kr. til serviceydelser. Partierne bag den brede aftale skal i efteråret drøfte, hvordan den konkrete udformning af ordningen vil se ud fra 2016. Lovforslaget, der udmønter ordningen efter 2016, vil blive fremsat, når Folketinget åbner igen. Skatteministeren fremhæver de mange positive elementer ved ordningen:

”Ordningen er blevet brugt af over ½ mio. danskere årligt, og er en håndsrækning til danskere i hele landet. Den bidrager til, at travle børnefamilier kan få luft i deres hverdag. Den gavner folk fra forskellige geografiske områder og i forskellige lag af samfundet,” siger skatteministeren.

Fra 2016 skal ordningen i højere grad målrettes grønne ydelser. Der afsættes samtidig yderligere midler til ordningen for energibesparende initiativer i private udledningsbyggerier. Også det grønne element ser skatteministeren positivt på.

”En grøn BoligJobordning vil gøre det mere attraktivt for danskerne at energirenovere deres hjem. Allerede i dag består ca. 30 pct. af aktiviteten i ordningen af energibesparende tiltag, og jeg forventer, at den andel vil stige med aftalen. Samtidig vil ordningen øge omsætning og aktivitet bl.a. i håndværksvirksomheder i hele landet,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den nye grønne BoligJobordning medfinansieres fra 2016 ved at fjerne fradraget for typer af arbejde, der ikke har et grønt sigte eller ikke i nævneværdigt omfang erstatter gør-det-selv arbejde eller sort arbejde.

En genindførelse af ordningen skønnes i 2015 at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 1,6 mia. kr., hvilket svarer til ca. 1,1 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Fra 2016 skønnes den to-delte ordning at indebære et mindreprovenu på ca. 0,8 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd.

I 2015 finansieres ordningen af udisponerede reserver på finansloven for 2015. I 2016 og 2017 finansieres ordningen på finanslovene for 2016 og 2017.

Læs hele aftalen her