Gå til indhold

Bred politisk opbakning til historiske investeringer i skattevæsenet

Regeringen har sammen med et bredt flertal bestående af S, DF, LA, R og K indgået en aftale om en styrkelse af det danske skattevæsen. Dermed er der politisk opbakning til en historisk milliardindsprøjtning i skattevæsenet samt en ny organisering af skatteforvaltningen.

Regeringen har i dag aftalt en fælles forståelse med et bredt flertal af Folketingets partier om nødvendigheden af at opbygge et nyt skattevæsen.

Aftalepartierne bakker op om regeringens investeringsplan Et nyt skattevæsen, der indebærer en styrkelse af kerneforretningsområderne inddrivelse, ejendomsvurderinger og told samt styrker fundamentet for opkrævning og kontrol af skatter og afgifter.

Planen lægger op til milliardinvesteringer i skattevæsenet, op til 2.000 nye medarbejdere samt en ny organisering af skatteforvaltningen.

”SKAT, som vi kender det i dag, har oplevet massive udfordringer de senere år. Udfordringer, der er så store, at tilliden på nogle områder er eroderet. Det kan hverken regeringen, Folketinget eller borgere og virksomheder leve med. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et bredt flertal af partierne bakker op om den historiske investeringsplan, som regeringen har fremlagt. Det er helt afgørende, at der er politisk samling og opbakning, hvis vi skal sikre, at vi også om fem, ti og tyve år har et stærkt og effektivt skattevæsen i Danmark”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Aftalepartierne er enige om, at fremtidens skattevæsen skal være serviceorienteret og have fokus på borgernes og virksomhedernes behov. Det indebærer bl.a., at skatteforvaltningen er i front med at anvende brugervenlige digitale løsninger.

Aftalepartierne er desuden enige om, at skattelovgivningen generelt skal være så enkel og gennemskuelig som mulig.

”Når vi opkræver så meget i skatter og afgifter, som vi gør, så har danskerne krav på, at skattevæsenet løser sine kerneopgaver effektivt og ansvarligt. Der skal være styr på tingene, klare rammer og klart ansvar. I dag har vi taget det første vigtige skridt i forhold til at genskabe tilliden, og vi har samtidig skabt rammerne for i de kommende år at bygge et moderne og digitalt skattevæsen, der skal være blandt de allerbedste i verden”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skatteministeren vil i første del af 2017 fremlægge en organiseringsplan for det nye skattevæsen, som nærmere beskriver den gradvise udfasning af det nuværende SKAT og opsplitningen i nye styrelser. Derefter vil skatteministeren ligeledes præsentere en lokaliseringsplan. Det nye skattevæsen skal fortsat være bredt repræsenteret i hele landet og bidrage til et Danmark i balance.

Som led i arbejdet med at skabe et nyt skattevæsen vil aftalepartierne løbende blive orienteret om status og fremdrift på kvartalsvise møder.

Læs Aftale om et nyt skattevæsen