Gå til indhold

Bredt flertal enige om nyt ejendomsvurderingssystem

Et bredt udsnit af Folketingets partier har netop indgået en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem, som fra 2019 skal give mere retvisende vurderinger af danskernes ejendomme og grunde. Samtidig er der enighed om en tilbagebetalingsordning, så de boligejere, der siden 2011 har betalt skat af en for høj vurdering, får pengene tilbagebetalt. Det drejer sig om godt 700.000 ejerboliger – især uden for de store byer.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indgået en aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem, som skal give danskerne mere præcise, ensartede og gennemskuelige vurderinger af deres ejendomme og grunde.

Aftalen betyder, at der vil blive udsendt nye ejendomsvurderinger for ejerboliger i 2019, mens erhvervsejendomme får nye vurderinger i 2020.

Skatteminister Karsten Lauritzen er meget tilfreds med, at det er lykkedes regeringen med et bredt flertal at nå til enighed om en løsning på det igennem flere år problemfyldte ejendomsvurderingsområde.

”De nuværende ejendomsvurderinger har været voldsomt udskældte, og det har skabt usikkerhed om grundlaget for boligbeskatningen i Danmark. Med dagens aftale om et forbedret og mere fair vurderingssystem kan vi komme i gang med at genskabe tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger. Det er et utroligt vigtigt skridt, og jeg vil gerne kvittere for, at partierne bag aftalen er med til at tage ansvar for, at danskerne fremadrettet kan få ejendomsvurderinger, de kan have tillid til”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Som en del af aftalen er partierne enige om at etablere en automatisk tilbagebetalingsordning for de boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011. Med aftalen får de automatisk penge tilbage i forlængelse af de nye 2018-vurderinger. Det drejer sig om mere end 700.000 boligejere – særligt husejere uden for de store byer, der i snit kan se frem til at få omkring 12.500 kr. tilbage.

Skatteministeren glæder sig over, at der langt om længe er et grundlag for at tilbagebetale skat, som er opkrævet på grund af en for høj vurdering. 

”Med dagens aftale har vi nu grundlaget på plads for at kunne tilbagebetale pengene til de boligejere, der siden 2011 har betalt boligskat af en for høj vurdering. Særligt boligejere uden for de store byer har i en årrække betalt for meget, og det er vigtigt for mig, at pengene nu kommer tilbage i borgernes lommer, hvor de hører hjemme. Det er kun ret og rimeligt. Omvendt er der naturligvis ikke en eneste boligejer, der får en ekstra skatteregning med tilbagevirkende kraft”, siger Karsten Lauritzen.

Aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem er første vigtige skridt i en aftale om fremtidens ejendomsbeskatning. Aftalepartierne er således enige om, at der skal være tryghed om boligbeskatningen – også når der kommer nye og mere retvisende vurderinger. Partierne er derfor enige om – i forlængelse af aftalen om et nyt vurderingssystem – så hurtigt som muligt at indgå et bredt forlig, der sikrer tryghed om boligbeskatningen og sikrer, at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til og på grund af det nye ejendomsvurderingssystem. 

Aftalepartierne er endvidere enige om, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, skal komme ejendomsejerne til gode i form af, at beskatningsgrundlaget fastsættes lavere end selve vurderingen. Aftalepartierne vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om et nyt boligbeskatningssystem drøfte dette forsigtighedsprincip nærmere.

Skatteminister Karsten Lauritzen håber, at partierne hurtigt kan få en boligskatteaftale på plads.

”Det er en rigtig god nyhed for boligejerne, at vi nu kan sætte et flueben ud for ejendomsvurderingerne. Men samtidig er det afgørende, at vi finder en langsigtsholdbar model for boligskatterne. Derfor er jeg glad for, at partierne har givet hinanden håndslag på at holde boligskatten i ro og sikre tryghed om boligejernes økonomi”, siger skatteministeren.

Aftalepartierne er desuden enige om at følge fremdriften i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, herunder de store dataprojekter, der særligt er en forudsætning for udarbejdelse af nye vurderinger af erhvervsejendomme.

Læs Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem

Læs mere om de nye ejendomsvurderinger på www.nye-ejendomsvurderinger.dk

Fakta: Et nyt ejendomsvurderingssystem

Det nye ejendomsvurderingssystem skal afløse det nuværende, som har været suspenderet siden 2013. Det skete blandt andet på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, som bl.a. fandt træfsikkerheden i ejendomsvurderingerne kritisabel.

Siden da har det været SKATs 2011-vurdering af ejerboliger og 2012-vurdering for erhvervsejendomme (fratrukket en varierende rabat), som har dannet grundlag for opkrævningen af ejendomsskatterne.

I umiddelbar forlængelse af Rigsrevisionens kritik nedsatte den tidligere regering det såkaldte Engbergudvalg, som fik til opgave at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem. I september 2014 præsenterede udvalget en prototype til vurderinger af ejerboliger samt forslag til en række principper for det fremtidige vurderingssystem. Det arbejde er siden blevet videreført af Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) i Skatteministeriet.

Undervejs har ICE samarbejdet med ejendomsmæglerbranchen, realkreditinstitutter, banker og universitetseksperter med henblik på at udvikle nye vurderinger, der er markedskonforme, og som har en så høj kvalitet som muligt.