Gå til indhold

Finanslov: BoligJobordningen bliver permanent

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti enige om at gøre BoligJobordningen permanent. Det betyder, at danskerne også fremover kan få fradrag for bl.a. rengøring i hjemmet og håndværksydelser til energirenovering af boligen.

Som en del af finansloven for næste år er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at bruge ca. 445 mio. kr. årligt på at videreføre BoligJobordningen som en permanent ordning.

Den nuværende BoligJobordning, som udløber ved udgangen af 2017, er en grønnere udgave end tidligere. Nu bliver ordningen tilpasset, så fradraget for serviceydelser – eksempelvis rengøring og børnepasning – fastholdes uændret, mens visse håndværksydelser udgår. Derudover bliver det som noget nyt muligt at få fradrag for installation af tyverialarm i hjemmet.

”Vi har set, at flere hundredetusinde danskere benytter fradraget til at få hjælp med fx at gøre rent derhjemme, så de kan få mere tid til at være sammen med deres børn. Og regeringen vil meget gerne hjælpe børnefamilierne med at få en lettere hverdag. Derfor er det en god håndsrækning til alle danskere, at vi nu gør BoligJobordningen permanent”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Med den nye og permanente BoligJobordning fastholdes loftet for fradrag for serviceydelser som fx rengøring på 6.000 kr. om året. Fradraget svarer til, at der trækkes ca. 25 pct. fra lønudgifterne på regningen.

Derudover kan danskerne fremover få et skattefradrag på op til 12.000 kr. for en række håndværksydelser som fx udskiftning af ruder, vinduer og døre samt tilslutning til bredbåndsnettet. Begge beløbsgrænser reguleres i takt med lønudviklingen.

BoligJobordningen har eksisteret i en række forskellige afskygninger fra regering til regering, siden den første gang blev indført i 2011 – dengang som en forsøgsordning af den daværende VK-regering.

”Det har mødt en vis kritik, at BoligJobordningen i dens forskellige udgaver gennem årene har været såkaldt stop-and-go-politik. Borgerne har haft svært ved at finde hoved og hale i, hvad de kan få fradrag for, fordi ordningen flere gange har ændret sig. Nu har vi efter et ønske fra Dansk Folkeparti valgt at tilpasse ordningen og gøre den permanent, så familierne ved, hvad de kan få en økonomisk håndsrækning til fremover”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den nye ordning vil gælde for arbejde udført fra og med den 1. januar 2018.

Læs aftalen om finansloven for 2018 på www.fm.dk.

 

Faktaboks: Syv år med BoligJobordningen

BoligJobordningen har siden dens indførelse i 2011 haft forskellige udformninger.

BoligJobordningen indføres pr. 1. juni 2011 som en forsøgsordning frem til udgangen af 2012 af den daværende VK-regering.

SRSF-regeringen viderefører BoligJobordningen for 2013 og 2014 som en del af Vækstplan DK. Herefter udløber ordningen.

Da regeringsmagten i juni 2015 skifter, genindfører den nye V-regering BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft, så den er gældende for hele 2015.

I efteråret 2015 indgår V-regeringen en bred aftale om at gøre BoligJobordningen mere grøn i 2016 og 2017.

Pr. 1. januar 2018 bliver BoligJobordningen permanent i en tilpasset udgave, der giver fradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet.