Gå til indhold

Regeringen præsenterer ambitiøs pakke til bekæmpelse af skattely

Det skal være slut med at snyde fællesskabet ved at skjule skattepligtige værdier i skattely. Derfor præsenterer regeringen i dag en ambitiøs pakke, som skal dæmme op for international skatteunddragelse. Pakken indeholder tre spor: en offensiv indsats på internationalt niveau, større åbenhed omkring ejerskab af virksomheder samt anbefalinger for god grænseoverskridende skatterådgivning.

For at dæmme op for skattely nedsatte regeringen i november 2013 en tværministeriel task force mod skattely. Samtidig nedsatte regeringen et udvalg for styrket branche- og rådgiversamarbejde. Målet var henholdsvis at komme med anbefalinger til skærpede regler mod skattely samt i samarbejde med rådgiverbranchen at udarbejde fælles anbefalinger for god grænseoverskridende skatterådgivning.

De fælles anbefalinger er på plads, og den tværministerielle task force er klar med sine anbefalinger. På den baggrund er regeringen klar med en samlet pakke med flere initiativer, som skal bidrage til at dæmme op for skattely.

”Vi har i de seneste år set flere eksempler på, at både multinationale selskaber og enkeltpersoner forsøger at snyde fællesskabet ved at gemme penge i skattely. Det skal være slut. Derfor præsenterer vi i dag en samlet skattelypakke, som skal gøre livet surt for dem, der forsøger at skjule penge i skattely,” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Den tværministerielle task force konkluderer blandt andet, at skattely bedst bekæmpes internationalt. Derfor lægger regeringen i sit udspil op til en offensiv dansk indsats på internationalt niveau. Først og fremmest vil regeringen arbejde for, at automatisk informationsudveksling om bankoplysninger og pengeoverførsler indføres som global standard.

”Vi skal have fut i det internationale samarbejde, for vi kan ikke gøre det her alene. Det er netop ved at samarbejde på tværs af landegrænser og have fokus på åbenhed og gennemsigtighed, at vi bekæmper skattely,” siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Samtidig konkluderer task forcen, at grænseoverskridende skatteunddragelse kun kan begrænses, hvis dem, der snyder, oplever, at der er en væsentlig risiko for at blive opdaget. Regeringen vil derfor arbejde mod større åbenhed om ejerskab af selskaber ved at indføre et register over såkaldte reelle ejere. SKAT får direkte adgang til oplysningerne i registret.

Såkaldte kommanditselskaber vil også blive omfattet af registret, som udvikles i løbet af 2015.

”Gennemsigtighed er et vigtigt redskab til at sikre, at selskaber ikke misbruges til skatteunddragelse. Derfor skaber vi nu åbenhed om ejerforholdene, så skattemyndighederne ved, hvem der skal beskattes,” siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Med henblik på bekæmpelse af forsøg på hvidvask gennem danske selskaber, vil regeringen også styrke hvidvasktilsynet i Erhvervsstyrelsen væsentlig. Det styrkede hvidvasktilsyn vil indebære flere kontroller af virksomheder og styrkede redskaber i form af mulighed for uanmeldte kontrolbesøg.

”På den ene side skal vi være knivskarpe på, at vi ikke generer vores erhvervsliv og modarbejder det store arbejde, regeringen har gjort for at give erhvervslivet de bedste betingelser. Men på den anden side skal vi også reagere, når vi bliver opmærksomme på forsøg på at snyde i skat eller hvidvaske penge,” forklarer erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

DR bragte i november sidste år dokumentarserien ”I skattely”, som satte fokus på revisorer og skatterådgiveres rolle i forbindelse med skattely. Det var på den baggrund, at regeringen nedsatte et udvalg for branche- og rådgiversamarbejde, som blandt andet skulle udarbejde anbefalinger, der skal være med til at sætte fokus på rådgiveres ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse.

”Da DR sidste år kørte sin dokumentarserie ’I skattely’, var der mange, inklusiv mig selv, der blev både overraskede og forargede over de afsløringer, som vi blev præsenteret for. Det gælder også i branchen selv, hvor langt hovedparten opfører sig helt efter bogen. Derfor har der også været bred opbakning til at udarbejde de anbefalinger, som vi nu kan præsentere samlet. Jeg håber – og forventer også – at anbefalingerne vil blive fulgt rundt om i landet af revisorer, advokater og andre rådgivere. Det kræver – som udvalget også har understreget – en vedvarende og fokuseret kommunikationsindsats,” siger Benny Engelbrecht.

Skatteministeren vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

Udspillet ”Styrket indsats mod skattely”
Resumé af afrapportering fra tværministeriel task force
Afrapportering fra tværministeriel task force
Styrket rådgiver- og branchesamarbejde