Gå til indhold

SKAT suspenderer al automatisk inddrivelse af gæld

På baggrund af en færdig delrapport fra Kammeradvokaten har SKAT besluttet at stoppe den automatiserede inddrivelse af gæld via it-systemet EFI.

SKAT har i dag besluttet at standse alle automatiserede inddrivelsesskridt via det digitale inddrivelsessystem EFI. Det sker på baggrund af, at Skatteministeriet i dag har modtaget en endelig og verificeret delrapport fra Kammeradvokaten omkring legalitetsproblemerne i it-systemet, der skal inddrive gæld fra skyldnere.

EFI-systemet har været forsinket ad flere omgange de seneste 10 år, og problemerne med EFI er fortsat efter idriftsættelsen i 2013. På den baggrund igangsatte Skatteministeriet under den daværende regering i december sidste år en grundig gennemgang af it-systemet EFI med bistand fra konsulentfirmaet Accenture og Kammeradvokaten.

Det samlede analysearbejde er ikke endeligt afsluttet. Skatteministeriet har imidlertid modtaget en delanalyse fra Kammeradvokaten, som konkluderer, at der via systemet gennemføres ulovlig inddrivelse. På denne baggrund konkluderer Kammeradvokaten, at SKAT er forpligtet til straks at indstille al automatisk inddrivelse foretaget af EFI. Som følge heraf har SKAT i dag besluttet at standse alle automatiserede inddrivelsesskridt via EFI.

SKAT har netop orienteret skatteminister Karsten Lauritzen om beslutningen.

”Hverken SKAT eller jeg som skatteminister kan leve med, at inddrivelsen foregår på et ulovligt grundlag, og derfor er det en nødvendig beslutning at suspendere den automatiserede inddrivelse via EFI. Jeg har netop sikret mig, at det analysearbejde, der nu har været i gang siden december sidste år, er færdigt inden udgangen af september. Vi skal inden for få uger have en holdbar fremtidig plan for inddrivelse af gæld til det offentlige,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Der er med det samme igangsat et arbejde med at undersøge, om de pågældende fejl i EFI kan rettes. Når det er afklaret – og de endelige analyser foreligger – skal der tages endelig stilling til EFI-systemets fremtid. Derudover skal det blandt andet afklares, om eventuelle uretmæssigt inddrevne krav skal tilbagebetales, og hvad der skal ske fremadrettet på inddrivelsesområdet.

”Suspenderingen kan ikke undgå at få konsekvenser for inddrivelsesaktiviteten, og omfanget er lige nu ved at blive afdækket. Når de endelige analyser er klar, skal der tages stilling til konsekvenserne og hvordan, vi kommer videre. Jeg må dog allerede nu sige, at jeg har svært ved at se, at EFI bliver det bærende element i inddrivelsen i de kommende år” siger skatteministeren.

Suspenderingen af de automatiske inddrivelsesaktiviteter via EFI vil være gældende, indtil der er fundet en alternativ metode til at inddrive restancer, eller EFI’s funktioner er blevet gjort lovlige. Indtil da vil inddrivelsen i vidt omfang foregå via manuel sagsbehandling og kun i begrænset omfang understøttet af it-systemer.

Skatteministeren har netop orienteret Folketingets skatteudvalg om situationen samt oversendt Kammeradvokatens endelige delrapport om legaliteten af udvalgte funktionaliteter i EFI.