Gå til indhold

Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning ved dødsfald

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser Beløbsgrænser/
grundbeløb1)
2023 2024
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue.
(§ 6, stk. 1)
2.595.100 kr. 3.160.900 kr. 3.272.500 kr.
Beløbsgrænse for medregning af virksomheds- og konjunkturudligningsopsparing
(§§ 10, 11, 24, 25 og 74)
152.200 kr. 185.400 kr. 192.000 kr.
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 14, stk. 2 og § 30, stk. 3)
1.900 kr. 2.400 kr. 2.400 kr.
Beløbsgrænse for opkrævning af restskat
(§ 15, stk. 4)
32.700 kr. 39.900 kr. 41.300 kr.
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat
(§ 15, stk. 5)
2.800 kr. 3.500 kr. 3.600 kr.
Bofradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 30, stk. 2)
5.200 kr. 6.400 kr. 6.600 kr.
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo
(§ 72)
62.300 kr. 75.900 kr. 78.600 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2023 2024
Medregning af beløb inkl. tillæg indskudt på etableringskonto eller på iværksætterkonto:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 2001 eller tidligere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2010 eller senere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2009 eller tidligere
(§ 9, stk. 1, nr. 3 og 22, stk. 1, nr. 3)


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 
Mellemperiodeskat
(§ 14, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Beskatning af afdødes aktieindkomst i mellemperioden og boperioden
(§§ 16 og 32)
- skattesats under progressionsgrænsen
- skattesats over progressionsgrænsen


27 pct.
42 pct.


27 pct.
42 pct.
Beskatning af afdødes CFC-indkomst i mellemperioden og boperioden (§§ 17 og 33) 22 pct. 22 pct.
Dødsboskat
(§ 30, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Skatteværdi til udbetaling af underskud i boets skattepligtige indkomst ved:
- skifte i forbindelse med dødsfaldet (§ 31)
- skifte af uskiftet bo (§ 75)

30 pct.
30 pct.

30 pct.
30 pct.
Kommunal andel af dødsboskat efter § 30 og mellemperiodeskat efter § 14 (§ 92, stk. 1) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af forskudsskatten for mellemperioden, som bliver endelig efter § 12 (§ 92, stk. 2) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af udgifterne ved udbetaling af negativ skat efter § 31 (§ 92, stk. 3) 33,33 pct. 33,33 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf. 72 22 18 18