Gå til indhold

Ejendomsavancebeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Tillæg til anskaffelsessummen pr år ejendommen har været ejet
(§ 5, stk. 1)
- 10.000 kr. 10.000 kr.
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg af blandet benyttede ejendomme (erhverv og bolig)
(§ 6, stk. 2)
268.600 kr. 327.200 kr. 338.800 kr.
Maks. vederlag vedr. jordombytning (mageskifte)
(§ 7, stk. 2)
- 10.000 kr. 10.000 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2023 2024
Ejendomsavance opgjort efter denne lov beskattes som kapitalindkomst, jfr. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 14    
Tillæg til ejendomsværdi for ejendomme erhvervet før 19. maj 1993
(§ 4, stk. 3)
10 pct. 10 pct.
Reguleringsprocenter for den kontantomregnede anskaffelsessum for ejendomme handlet før 19. maj 1993
(§ 4 A)
Anskaffelsesår
1975 eller tidligere: 182,4
1976: 158,6
1977: 140,0
1978: 120,2
1979: 108,0
1980: 93,5
1981: 79,9
1982: 62,6
1983: 49,3
1984: 40,2
1985: 32,5
1986: 27,7
1987: 23,6
1988: 18,1
1989: 12,5
1990: 7,7
1991: 5,6
1992: 3,5
1993: 0,0

Reguleringsprocenter til brug for regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme
(§ 5A, stk. 1)
Reguleringstal efter PSL § 20 fra 1993-2009:
1993: - 120,0
1994: 3,0 123,6
1995: 0,7 124,5
1996: 2,7 127,9
1997: 0,6 128,7
1998: 2,7 132,2
1999: 2,9 136,0
2000: 3,5 140,8
2001: 3,5 145,7
2002: 3,0 150,1
2003: 3,5 155,4
2004: 3,2 160,4
2005: 2,2 163,9
2006: 2,3 167,7
2007: 2,7 172,2
2008: 2,6 176,7
2009: 3,4 182,7
Reguleringstal efter PSL § 20 fra 2010*:
2010: 0,0 100,0
2011: 0,0 100,0
2012: 0,0 100,0
2013: 0,0 100,0
2014: 1,8 101,8
2015: 1,5 103,3
2016: 1,4 104.7
2017: 2,2 107,0
2018: 2,2 109,4
2019: 2,2 111,8 
2020: 2,2 114,3
2021: 2,3 116,9
2022: 1,2 118,3
2023: 3,0 121,8
2024: 3,5 126,1

 


Anskaffelsesår:
1993: 85,4
1994: 80,0
1995: 78,7
1996: 74,0
1997: 72,9
1998: 68,3
1999: 63,6
2000: 58,0
2001: 52,7
2002: 48,3
2003: 43,2
2004: 38,7
2005: 35,8
2006: 32,7
2007: 29,2
2008: 25,9
2009: 21,8
 
2010: 21,8
2011: 21,8
2012: 21,8
2013: 21,8
2014: 19,6
2015: 17,9
2016: 16,3
2017: 13,8
2018: 11,3
2019: 8,9
2020: 6,6
2021: 4,2
2022: 3,0
2023: 0,0
Anskaffelsesår:
1993: 92,0
1994: 86,4
1995: 85,0
1996: 80,1
1997: 79,0
1998: 74,3
1999: 69,4
2000: 63,6
2001: 58,1
2002: 53,5
2003: 48,3
2004: 43,6
2005: 40,6
2006: 37,4
2007: 33,8
2008: 30,4
2009: 26,1
 
2010: 26,1
2011: 26,1
2012: 26,1
2013: 26,1
2014: 23,9
2015: 22,1
2016: 20,4
2017: 17,9
2018: 15,3
2019: 12,8
2020: 10,3
2021: 7,9
2022: 6,6
2023: 3,5
2024: 0,0

* Ved overgangen til nyt basisår for reguleringen efter personskattelovens § 20 sker sammenkædningen af reguleringen fra før og efter 2010 ved, at anskaffelsessummen reguleres med den procent beregnet med en decimal, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret fra afståelsesåret til indkomståret 2009 ganget med ændringen fra indkomståret 2010 og frem.


Teknikken i bestemmelsen kan illustreres ved følgende eksempel:
En ejendom er anskaffet i 2006 og afstås i 2024. Den samlede regulering fra 2006 til 2024 udgør 37,4 pct., som fremkommer således:
Ændringen fra 2006 til 2009 udgør: (182,7/167,7 - 1) = 0,089445 eller 8,9445 pct.
Ændringen fra 2010 til 2024 udgør: (126,1/100,0 - 1) = 0,261 eller 26,1 pct.
Den samlede ændring fra 2004 til 2024 udgør: (1,089445 x 1,261 - 1) = 0,374 eller 37,4 pct. 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18