Gå til indhold

Elafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af elektricitet

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.3. Elektricitet 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser 2023 2024
Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6) øre/kWh 0,8 0,8

Anden elektricitet (§ 6) 1)

(Grundbeløb i 2015-niveau)

øre/kWh

1. januar-30. juni:
0,82)

1. juli-31. december:
69,7 / (65,5)

76,1 / (66,7)

Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner kr./GJ 2,2 2,2
øre/kWh 0,8 0,8

1) 4,6 øre/kWh heraf indekseres ikke.

2) Sats er uden grundbeløb

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18