Gå til indhold

Emballageafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1. Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier 

Emballager omfattet af den volumenbaserede emballageafgift
Emballager indeholdende følgende drikkevarer
- Spiritus, vin eller frugtvin
- Øl eller mineralvand, limonade eller andre varer, som indeholder kulsyre (benævnt sodavand mv.) samt alkoholsodavand, cider mv.
Afgiftssatser for emballager indeholdende spiritus, vin eller frugtvin 2023 2024
  Karton eller
laminat
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal Karton eller
laminat
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal
Rumindhold: kr. pr. stk. kr. pr. stk. kr. pr. stk. kr. pr. stk.
under 10 cl. 0,08 0,14 0,09 0,14
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. 0,16 0,26 0,17 0,28
over 40 cl., men ikke over 60 cl. 0,26 0,42 0,28 0,45
over 60 cl., men ikke over 110 cl. 0,53 0,84 0,56 0,89
over 110 cl., men ikke over 160 cl. 0,79 1,27 0,83 1,34
over 160 cl. 1,05 1,69 1,10 1,78
Afgiftssatser for emballager indeholdende øl, sodavand m.v., alkoholsodavand eller cider m.v. samt fra 1. september 2008 tillige kildevand, limonade, iste m.v. 2023 2024
  Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal
Rumindhold: kr. pr. stk. kr. pr. stk.
under 10 cl. 0,05 0,06
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. 0,11 0,11
over 40 cl., men ikke over 60 cl. 0,17 0,18
over 60 cl., men ikke over 110 cl. 0,34 0,36
over 110 cl., men ikke over 160 cl. 0,51 0,53
over 160 cl. 0,68 0,71
Afgiftssatser for bæreposer og engangsservice 2023 2024
Emballagetype: kr. pr. kg kr. pr. kg
Poser af papir mv. 31,65 33,39
Poser af plast mv. 69,63 73,46
Engangsservice 60,77 64,11
Pvc-folier til emballering af levnedsmidler 40,70 43,71

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18