Gå til indhold

Forbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om forskellige forbrugsafgifter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juriske vejledning afsnit E.A.5. Forbrugsafgifter 

Afgiftssatser 2023 2024
Glødelamper mv.1) Kr. pr. stk.
Almindelige glødelamper2)

 

2,60 2,60
Små glødelamper3) 2,60 2,60
Autopærer 3,22 3,22
Damplamper, herunder lysstofrør 8,79 8,79
Kaffe Kr. pr. kg. 
Rå kaffe 6,39 6,39
Brændt kaffe 7,67 7,67
Kaffeekstrakter 16,61 16,61
Cigaretpapir Kr. pr. stk.
Cigaretpapir 0,05 0,05
Røgfri tobak, nikotinholdige væsker og nikotinprodukter Kr. pr. kg. 
Kardusskrå og snus4) 461,37 461,37
Anden røgfri tobak4)

 

461,37 461,37
Nikotinholdige væsker5) Kr. pr. ml.
Nikotinholdige væsker med et indhold af nikotin, der udgør 12 mg nikotin eller derunder pr. milliliter 1,5 1,5
Nikotinholdige væsker med et indhold af nikotin, der er højere end 12 mg nikotin pr. milliliter 2,5 2,5
Nikotinprodukter6) Øre pr. mg nikotin
Nikotinprodukter 5,5 5,5

1) Ensoklede lavenergipærer og sikringer til højspændingsanlæg er ikke omfattet af afgiftsloven og dermed afgiftsfri.
2) Glødelamper med en bredde på over 19 mm eller en længde på over 35 mm, dog bortset fra autopærer.
3) Glødelamper med en bredde på eller under 19 mm eller en længde på eller under 35 mm, dog bortset fra autopærer.
4) Afgiftssatsen for kardusskrå og snus og anden røgfri tobak lægges sammen fra og med 1. oktober 2022. Herefter vil afgiften for al røgfri tobak være 461,37 kr. pr. kg.
5) Afgiften træder i kraft den 1. oktober 2022, jf. lov nr. 832 af 14. juni 2022​.​
6) Afgiften træder i kraft den 1. oktober 2022, jf. lov nr. 832 af 14. juni 2022​.​

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18