Gå til indhold

Konkursskatteloven

Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser og beløbsgrænser 2023 2024
Fradrag i konkursindkomst, selskaber
(§ 3, stk. 2)
100.000 kr. 100.000 kr.
Andel af aktieindkomst der medregnes til konkursindkomst
(§ 11, stk. 2)
70 pct.  70 pct.
Konkursindkomst for fysiske personer:
- skattesats
- fradrag i konkursindkomst
(§ 11, stk. 5)

45 pct.
100.000 kr.


45 pct.
100.000 kr.

Andel af negativ aktieindkomst der medtages i konkursindkomsten, men som ikke kan fradrages hos skyldneren
(§ 12 A, stk. 3)
70 pct. 70 pct.
Beløbsgrænse for skønnet konkursindkomst, der medfører skattepligt
(§ 14)
100.000 kr. 100.000 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18