Gå til indhold

Lønsumsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af lønsum m.v.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit D.B. Lønsumsafgift 

Afgiftssatser 2024 2025
Finansielle virksomheder
Lønsumsafgiftssatsen forhøjes til 15,2 pct. i 2020 og udgør 15,3 pct. for 2021 og efterfølgende år.
15,3 pct af lønsummen 15,3 pct af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger 6,37 pct. af lønsummen 6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser 3,54 pct. af værdien af avissalget 3,54 pct. af værdien af avissalget
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder 4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed 4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed
Offentlig virksomheder, der ikke omfattes af § 4, stk. 1 6,37 pct. af lønsummen 6,37 pct. af lønsummen

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18